kraainem_wezembeek-oppem.jpg

Controle taalwetgeving door ambtenaar is niet nieuw

din 28 okt 2014

Een Vlaamse ambtenaar gaat voortaan de gemeenteraden in de faciliteitengemeenten bijwonen. Dat staat in de beleidsnota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Ze wil op die manier controleren of er wel degelijk Nederlands gesproken wordt tijdens de gemeenteraad. De maatregel is niet echt nieuw, want de voorbije jaren gebeurde dat al door een ambtenaar van de provincie.

In de faciliteitengemeenten wordt dan ook verbaasd gereageerd op de maatregel van Homans. “Wij krijgen elke vergadering een ambtenaar van de provincie die ons controleert.  Dus ik begrijp de beslissing niet”, zegt Veronique Caprasse, burgemeester in Kraainem. 

Waarom de nieuwe minister van Binnenlands Bestuur de maatregel in haar beleidsbrief opnam, is niet duidelijk. Waarschijnlijk neemt ze de bevoegdheid van de provincie over.  Sinds de komst van een ambtenaar van de provincie, wordt de taalwetgeving vrij correct toegepast, bevestigt ook Luk Van Biesen, één van de Nederlandstalige gemeenteraadsleden in Kraainem.