water1_1.jpg
© water1_1.jpg

Definitieve evaluatie wateroverlast: "Goed samengewerkt, nog beter sensibiliseren"

woe 7 feb

“Tijdens de wateroverlast van begin dit jaar werkten alle partners goed samen.” Dat concludeert provinciegouverneur Jan Spooren opnieuw, nadat de provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant bijeen kwam. De experten trokken daarbij ook een aantal lessen.

 

De wateroverlast van begin dit jaar leidde tot een goede samenwerking van de crisisdiensten, blijkt uit een grondige evaluatie door interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.

Er werden ook enkele lessen getrokken. Zo kan een aanpassing van de interne procedures bijdragen tot nog snellere informatiedeling en efficiënter crisisbeheer. Ook stelt de provinciegouverneur vast dat het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hun zelfredzaamheid heel belangrijk is. “De lokale besturen en de interventiediensten hebben duidelijk geleerd van de overstromingen in juli 2021. De solidariteit tussen de diensten en ook bij de burgers maken mij trots,” aldus Spooren. “De veerkracht kan nog vergroot worden door burgers nog meer bewust te maken van de preventieve en reactieve acties die zij kunnen ondernemen bij wateroverlast. Hoe meer we de handen in elkaar kunnen slaan, hoe beter we wateroverlast het hoofd kunnen bieden.”