Grimbergse oud-gedeputeerde Olbrechts ontgoocheld over afslanking provincie

woe 6 aug 2014

Niet alleen bij het huidige provinciebestuur, maar ook bij de voormalige gedeputeerden klinkt er teleurstelling over de afslanking van het provinciale niveau. Oud-gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts benadrukt dat de besparingen ook een aantal problemen zullen veroorzaken.

De provincie Vlaams-Brabant staat bijna 20 jaar na haar oprichting voor een forse afslanking. Bij Grimbergenaar Jean-Pol Olbrechts, die gedeputeerde was van 2000 tot 2012, is de teleurstelling groot : “Teleurgesteld omdat de provincies toch wel de jongste jaren, zeker de provincie Vlaams-Brabant, heel wat zaken hebben kunnen realiseren.   En dat op verschillende domeinen.  Zowel op sociaal-, economisch- & cultureel vlak.  Vraag is nu wie die rol gaat overnemen ? . 

De provincie dreigt nu de persoonsgebonden materies zoals welzijn, sport en cultuur, te verliezen. Ook in het personeelsbestand wordt er flink gesnoeid. Maar om het Vlaams regeerakkoord uit te voeren, moeten er volgens Olbrechts nog heel wat hindernissen genomen worden : “Bijvoorbeeld het provinciaal personeel.  Waar zullen die mensen tewerkgesteld worden en in welk statuut ? Een ander zinnetje is dat de provincies zullen uittreden uit de intercommunales.  Dat zal ook geen sinecure zijn want dan moet men de waarde van een aandeel bepalen. En als de provincies tot 30% van de aandelen hebben van de intercommunales, dan begrijp je dat daar enorme uitstroom zal zijn van kapitaal.  Ik vraag me ook af hoe het financieel met de intercommunales verder moet en ook met personeelsleden die daar werken.  Er is dus  toch nog heel wat werk op de plank als men dat regeerakkoord zo punctueel wil uitvoeren. 4142

De Vlaamse provinciebesturen lieten gisteren weten dat ze tot het uiterste willen gaan voor hun personeel.