Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De Mark moet na 2018 binnen haar oevers blijven

De Mark moet na 2018 binnen haar oevers blijven

De Mark na 2018 binnen haar oevers houden en zo Herne en Galmaarden beschermen tegen overstromingen. Aan dat plan heeft de Vlaamse Milieumaatschappij de voorbije jaren gewerkt. Er komen onder meer nieuwe overstromingsgebieden, waterkeringen en betere doorstroming van de Mark.  
In november 2010 trad de Mark, een zijrivier van de Dender, op verschillende plekken in Galmaarden en Herne buiten haar oevers, met heel wat wateroverlast tot gevolg. De jaren nadien zou dat zich nog een aantal keer herhalen. Zeven jaar lang werkte de Vlaamse Milieumaatschappij aan een plan om de problemen op te lossen. Voor die oplossing worden de grote middelen bovengehaald. 

De bestaande waterbekkens worden uitgebreid, ook de lokale waterkeringen worden aangelegd met ofwel een aarden dijk of een betonnen muur. worden. In totaal zullen zestig woningen beschermd worden tegen opkomend water. Tot slot worden er watergeleidingsmuren geplaatst om de Mark beter te laten doorstromen in Galmaarden.