Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grootste verkoop van gronden ooit in Merchtem: ‘Het zal zowat een jaar duren’

Grootste verkoop van gronden ooit in Merchtem: ‘Het zal zowat een jaar duren’

De gemeente Merchtem verkoopt maar liefst 41 hectare aan landbouwgronden. Tientallen pachters hebben een voorkooprecht en de gemeente zal met hen in onderhandeling gaan. Wel moeten ze minstens de prijs van het officieel schattingsverslag betalen, anders worden de gronden openbaar verkocht via een online immowebsite. De verkoop zal alles samen zeker een jaar tijd in beslag nemen.

Merchtem verkoopt de gronden, die voornamelijk eigendom zijn van het OCMW, omdat de gemeente het houden van landbouwgronden geen kerntaak vindt. “De opbrengsten hiervan zijn laag en er komt heel veel administratie bij kijken. Het gaat om de grootste verkoop van gronden ooit in Merchtem”, zegt schepen van Financiën David De Valck. “De opbrengst wordt geschat op 2,2 miljoen euro. De prijzen van de percelen zijn afhankelijk van verschillende factoren: of die grond verpacht is, of die goed bereikbaar is, hoe het met de kwaliteit van de grond is, wat de vorm is van het perceel, enzovoort.”

De meeste gronden die verkocht worden, zijn verpacht. “De pachter heeft voorkooprecht. Als die niet bereid is het schattingsbedrag te betalen, wordt de grond openbaar verkocht”, zegt De Valck. “Het gaat om tientallen pachters. We hopen dit hele proces binnen een jaar volledig te kunnen afronden.” Het is niet zo dat Merchtem met de verkoop al zijn gronden waar het eigenaar van is, van de hand doet. “Strategische gronden behouden we. Zo kochten we onlangs gronden aan om er op termijn een nieuwe school te bouwen. Verder kochten we landbouwgrond aan om de gemeente verder te vergroenen”, besluit burgemeester Maarten Mast.