Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

OVER DE RAND: Open VLD over beleidsnota Vlaamse Rand

OVER DE RAND: Open VLD over beleidsnota Vlaamse Rand

Vanavond gaat RINGtv in het programma 'Over De Rand' dieper in op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse Rand. Welke zaken zijn goed in de nota? Welke niet? Waar liggen de prioriteiten voor onze regio de komende jaren? RINGtv laat alle partijen aan het woord die in de commissie van het Vlaams Parlement zitten. Voor Open VLD zijn dat uitzonderlijk twee leden: Els Ampe uit Brussel als voorzitter van de commissie en Gwenny De Vroe uit Kampenhout. 

Wat is uw eerste reactie op de beleidsnota voor de Vlaamse Rand?
Gwenny De Vroe: Uit de beleidsnota Vlaamse Rand komt nogmaals naar voren hoe heterogeen en verschillend de Vlaamse Rand is. Het is dan ook moeilijk om, afgezien van de geografische ligging van de gemeenten, te spreken over dé Vlaamse Rand als een regio die kampt met dezelfde uitdagingen. De realiteit waarmee de Noordrand (Vilvoorde en Machelen) geconfronteerd wordt, is compleet verschillend van de situatie in residentiële gemeenten als Tervuren en Overijse. De taalsituatie in de faciliteitengemeenten is compleet anders dan in Merchtem, bijvoorbeeld.

Dit zorgt ervoor dat een eenvormig Vlaamse Randbeleid een moeilijk opgave is, want de 19 gemeenten hebben niet dezelfde noden. Het zal er dus op aan komen om gedetailleerd te werk te gaan op bepaalde domeinen, en de Vlaamse Randgemeenten inzake beleidsdomeinen als Wonen, Onderwijs, Arbeidsmarkt e.d. een beleid op maat te geven. Het gestegen budget voor de Vlaamse Rand (maar liefst 20 miljoen euro) en de geringe impact van besparingen (de generieke besparing van 6 procent komt neer op net geen 400.000 euro besparingen, verdeeld over rechtstreekse Randinitiatieven en middelen voor vzw De Rand) moeten ervoor zorgen dat minister Weyts gericht kan ingrijpen waar nodig.

Welke zaken vindt u goed in de beleidsnota?
Gwenny De Vroe: De Randuitcheques zijn een goed voorbeeld van hoe een Vlaamse Randbeleid inclusief en positief kan zijn. Wanneer nieuwkomers in onze regio de moeite doen om Nederlands (beter) onder de knie te krijgen, worden zij beloond met Randuitcheques die ze kunnen gebruiken voor activiteiten in de gemeenschapscentra of culturele centra. De Vlaamse Rand moet een warme regio zijn, en dergelijke positieve aanmoedigingen zijn een beter beleid dan een beleid dat ervoor zou kiezen om niet-Nederlandskundigen eerder te bestraffen dan aan te moedigen de taal te leren.

Ook het voornemen om de Vlaamse Rand groen te houden, onder meer door het voornemen om 1 miljoen bomen te planten in Vlaams-Brabant, is een goede zaak. De Vlaamse Rand als groene long rond de hoofdstad is een enorme troef. Niet enkel op toeristisch vlak, maar ook qua milieu en een duurzame toekomst. Daartoe zullen ook de inspanningen inzake mobiliteit (fietsnetwerk, combiparkings) hun steentje bijdragen.

Welke zaken ontbreken volgens u in de beleidsnota?
Els Ampe: Het blijft een terugkerend pijnpunt in de beleidsnota’s en beleidsbrieven van minister Weyts dat er zo weinig sprake is van samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook in de afgelopen legislatuur maakten we vanuit Open Vld vaak die opmerking. De Vlaamse Rand en de uitdagingen die er zijn, zouden niet bestaan zonder dat er een hoofdstad in het midden lag. Toegegeven: op bepaalde vlakken, zoals onderwijs en mobiliteit, haalt hij zelf aan dat samenwerking vereist is. Maar dat is niet enkel op deze beleidsdomeinen noodzakelijk, maar overal. Wij hopen bijvoorbeeld op een goede samenwerking tussen Actiris en de VDAB om de uitdagingen inzake werk aan te pakken.

Ik stel me vragen bij de passage waarin de minister zegt dat hij laat onderzoeken of er een voorrangsregel kan worden ingevoerd die leerlingen uit de Vlaamse Gemeenschap moet bevoordelen. Een kind is voor mij een kind, ongeacht of dat uit Vlaanderen, Wallonië of Brussel komt. Via het onderwijs komen kinderen in aanraking met Vlaanderen, dat moeten we toch net stimuleren? De cijfers over het voorspelde capaciteitstekort maken me ook ongerust. Tegen 2025 verwacht men een tekort van 50% in het secundair onderwijs in de Vlaamse Rand. Dat kan je maar op één manier oplossen: door scholen te bouwen.

De Vlaamse Rand wordt versterkt via het Vlaamse Randfonds. Waarvoor moet dat geld volgens u gebruikt worden?
Gwenny De Vroe: Het Vlaamse Randfonds is inderdaad een serieuze injectie van middelen voor onze regio. We moeten er wel voor zorgen dat dit leidt tot merkelijke verbetering op de domeinen waar financiële inspanningen nodig zijn. Twintig miljoen euro is niet weinig, maar de zorgnoden en onderwijsnoden in onze regio zullen waarschijnlijk nog extra budgetten vereisen.

Els Ampe: de mobiliteit naar en rond Brussel moet beter. Voor mij persoonlijk kan dat het best via een performant hoofdstedelijk metronetwerk dat aansluiting vindt in de Rand. Concreet: je moet bijvoorbeeld al in Dilbeek of aan parking C de metro kunnen nemen en zo vlot in het centrum van Brussel geraken. Als we propere lucht willen, is dat de enige oplossing. Met een lapmiddel als de ringtrambus gaat het echt niet lukken. Ik juich wel de ambitie toe om overstapparkings te bouwen in Vlaams-Brabant, net zoals de aanpassingen aan de Ring.