Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

OVER DE RAND: Vlaams Belang over beleidsnota Vlaamse Rand

OVER DE RAND: Vlaams Belang over beleidsnota Vlaamse Rand

Vanavond gaat RINGtv in het programma 'Over De Rand' dieper in op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse Rand. Welke zaken zijn goed in de nota? Welke niet? Waar liggen de prioriteiten voor onze regio de komende jaren? RINGtv laat alle partijen aan het woord die in de commissie van het Vlaams Parlement zitten. Voor Vlaams Belang is dat Klaas Slootmans uit Beersel.

 

Wat is uw eerste reactie op de beleidsnota voor de Vlaamse Rand?
Hoewel de situatie in de Rand steeds verder uit de hand loopt, blijft men zweren bij symptoombestrijding. Onze streek ondergaat een gedaantewisseling. 2 op 3 jonge gezinnen zijn anderstalig en bijna helft van de inwoners in de Rand is van vreemde herkomst. Wij worden in sneltreinvaart een minderheid in eigen streek. De gevolgen voor de Vlamingen op het vlak van grond- en woonprijzen, mobiliteit en onderwijs  zijn alarmerend. En wat doet de minister? Die komt aanrukken met taalpromotie, begeleiding en toneelcheques om het Nederlands te stimuleren. Allemaal nobel maar totaal ontoereikend om het immense demografische probleem dat ons overspoelt de baas te kunnen.

Welke zaken vindt u goed in de beleidsnota?
Het is zonder meer positief dat de minister de omzendbrief Peeters honoreert. Hij bevestigt hiermee het Vlaams karakter  van de zes faciliteitengemeenten en behoudt hiermee de voorrangsstatus van het Nederlands in de Zes. Verder zijn ook de ambities met betrekking tot het Grond- en Pandendecreet positief. Zo wordt er gewag gemaakt van een decretaal initiatief dat steden en gemeenten in staat stelt een aandeel kavels voor te behouden voor mensen met een lokale binding. Door het initiatief echter over te laten aan het parlement kan er van worden uitgegaan dat er geen draagvlak is binnen de meerderheid en het dus eerder gaat om aankondigingspolitiek.

Welke zaken ontbreken volgens u in de beleidsnota?
Maatregelen die wel het verschil kunnen maken blijven uit. Ik denk aan een daadwerkelijk voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. De minister geeft aan dat hij dat gaat ‘onderzoeken’, maar die belofte hoorden we reeds in 2018 met 0 op het rekest. Verder is het onbegrijpelijk dat er geen fundamenteel extra budget komt voor Vlabinvest, dat jonge Vlaamse gezinnen in staat stelt betaalbaar in eigen streek te blijven wonen. Tot slot betreuren wij ten stelligste dat er geen werk wordt gemaakt van een eigen centrumregio Halle-Vilvoorde, waardoor onze streek – ondanks de immense problemen die ons op vlak van immigratie, onderwijs, veiligheid en mobiliteit – zwaar ondergefinancierd blijft en de maatschappelijke uitdagingen onmogelijk de baas kan. Zo krijgt een gemeente als Sint-Niklaas van de Vlaamse overheid bijna 500 euro per inwoner, terwijl onze gemeenten het met gemiddeld 200 euro moeten doen. Dat die onrechtvaardige scheeftrekking niet wordt aangepakt, is een gemiste kans.

De Vlaamse Rand wordt versterkt via het Vlaamse Randfonds. Waarvoor moet dat geld volgens u gebruikt worden?
Elke euro die naar de rand gaat is positief. Maar de 4 miljoen euro waarvan sprake is een druppel op een hete plaat, om niet te zeggen symbolisch. Het gaat om 210.000 euro per randgemeente. Dat is zelfs niet voldoende voor 1 woonhuis per gemeente. En daarmee wil meneer Weyts het aftakelend Vlaams karakter van de Rand en de woonproblematiek aanpakken, extra zorgvoorzieningen en onderwijscapaciteit creëren én de zuidelijke én de noordelijke kanaalzone aanpakken. Meneer Weyts zegt dat het Randfonds ons vleugels geeft, maar ik vrees dat het kippenvleugeltjes zijn, want hiermee slaan we nog geen deuk in een pak boter. Door de middelen als een bus bloemsuiker te verspreiden over tal van projecten zal de impact verwaarloosbaar zijn. Men had deze middelen beter integraal ingezet voor Vlabinvest, om op die manier een van de meest nijpende problemen in onze streek, namelijk de uittocht van jonge Vlaamse gezinnen, tegen te gaan.