Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie investeert 380.000 euro voor nieuwe fietspaden in Herne

Provincie investeert 380.000 euro voor nieuwe fietspaden in Herne

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 190.452,02 euro gegeven voor de aanleg van fietspaden langs de Van Cauwenberghelaan, tussen de bebouwde kom van de Lindestraat en de Broekstraat, in Herne. Bij de start van de werken in 2013 betaalde de provincie al 190.452,02 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 380.904,05  euro.

De nieuwe vrijliggende fietsinfrastructuur is 2 kilometer lang en 1,75 meter breed en werd aangelegd in grijze beton.  De Van Cauwenberghelaan en de Lindestraat maken deel uit van de functionele fietsroute tussen het centrum van Herne en het gehucht Kokejane.
Tot voor kort waren er op deze route geen fietspaden. Het gedeelte waar er fietspaden zijn aangelegd ligt buiten de bebouwde kom.

Investeren in fietsen
‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.

Fietsfonds helpt gemeenten
De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.