brussels_airport.jpg
© brussels_airport.jpg

Federale regering krijgt van rechter zes maanden om nieuwe vliegroutes vast te leggen: "Zoniet eisen we extra dwangsommen"

vrij 9 feb

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet moet uiterlijk binnen de zes maanden nieuwe vliegroutes uitwerken van en naar Brussels Airport. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel beslist. “De rechter geeft de Vlaamse overheid en de Noordrandgemeenten zo over de hele lijn gelijk. Als de regering het vonnis naast zich neerlegt, eisen we extra dwangsommen per dag dat de Vlaamse Rand getroffen blijft”, zegt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts.

Sinds oktober 2023 gelden er nieuwe procedures voor opstijgen en landen op Brussels Airport. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet liet uitschijnen dat die geen echte gevolgen zouden hebben voor de spreiding van de vliegroutes. De Vlaamse Regering liet nagaan of er in realiteit geen verschuiving is van geluidsoverlast en stelde vast dat de vliegroutes sinds de aanpassingen nog maar eens verschoven werden richting Vlaanderen. De vliegbewegingen worden bovendien nog sterker geconcentreerd, zodat dezelfde gemeenten en mensen in de Vlaamse Rand nog meer last ondervinden. Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts kaartte de kwestie aan op het Overlegcomité én bij de rechtbank van eerste aanleg.

Die rechtbank heeft nu geoordeeld dat de federale regering uiterlijk zes maanden de tijd krijgt om nieuwe vliegroutes vast te leggen van en naar Brussels Airport. “De Vlaamse Overheid en de Noordrandgemeenten die de zaak bij de rechtbank ondersteunden krijgen zo over de hele lijn gelijk, op basis van de radarplots en geluidsmetingen die we konden voorleggen”, zegt minister Weyts. “De federale regering moet nu werk maken van een billijke verdeling van de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem.”

Als de federale regering het vonnis naast zich neerlegt, zal Vlaanderen extra dwangsommen eisen per dag dat de Vlaamse Rand getroffen blijft, zegt het kabinet-Weyts. “De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaanderen ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven. Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die van Brussel een soort no-fly-zone willen maken, en alles op Vlaanderen afwentelen”, besluit Weyts.