DHL op Brussels Airport

Voka bezorgd over vergunning: "De luchthaven moet kunnen blijven groeien"

vrij 29 maa

Ook vanuit economische hoek komen er reacties op de vergunning voor Brussels Airport. Voka Vlaams-Brabant benadrukt dat de voorwaarden die Demir oplegt, de groei van de luchthaven op lange termijn bedreigt. Expresskoerier DHL reageert dan weer gematigd positief op het nieuws over de vergunning van de luchthaven van Zaventem.

De voorwaarden die Demir oplegt betekent dat DHL zijn vluchtschema’s de komende jaren flink zal moeten hertekenen. Zo worden de meest lawaaiige vluchten vanaf volgende zomer niet meer toegelaten en worden de beschikbare uren om te landen of op de stijgen ingeperkt. “Het zal serieuze inspanningen vergen om de wereldwijde connecties op de verstrengde voorwaarden af te stemmen. Op het eerste gezicht zijn de voorwaarden voor DHL een streng keurslijf, maar wel werkbaar”, zegt woordvoerder Lorenzo Van de Pol. “Er is nu wel duidelijkheid, wat het mogelijk maakt om op lange termijn investeringen te doen. Sowieso moet ook in de toekomst de economische leefbaarheid van de luchthaven blijvend en voortdurend bewaakt worden.”

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant

Kris Claes (Voka): "Luchthaven moet kunnen blijven groeien"

Voka Vlaams-Brabant is minder positief. “De nieuwe omgevingsvergunning legt de luchthaven strenge exploitatiebeperkingen op. Op korte termijn is de continuïteit en de ontwikkeling van de luchthaven nog mogelijk en worden de huidige activiteiten en de jobs gevrijwaard. Op langere termijn creëert het plafond op het aantal vliegbewegingen onzekerheid over de toekomstige groei van Brussels Airport”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant. “Voka rekent erop dat het harde plafond kan worden doorbroken door technologische ontwikkelingen en innovatie met steeds stillere en zuinigere vliegtuigen. De nieuwe omgevingsvergunning houdt hier nog geen rekening mee en mag dan ook geen eindpunt zijn voor een duurzame groei van de luchthaven.”