Brussels Airport 's nachts

Demir levert omgevingsvergunning af voor luchthaven van Zaventem: “Evenwicht tussen economische belangen en leefbaarheid”

vrij 29 maa

De luchthaven van Zaventem heeft een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur op zak. Bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir koppelt daar wel een heleboel voorwaarden aan. Zo mogen er vanaf 2032 maximaal 240.000 vluchten per jaar zijn, mogen vanaf volgende zomer de luidste vliegtuigen 's nachts niet meer landen of opstijgen en moet het aantal mensen dat ernstige slaaphinder ondervindt fors naar beneden.

“De luchthaven van Zaventem is een belangrijke groeimotor in ons land en kan dat dankzij deze omgevingsvergunning ook blijven", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "Er werken direct en indirect 64.000 mensen in de luchthavengemeenschap. De koopkracht van al deze gezinnen en de welvaartscreatie voor Vlaanderen fnuiken we hier uitdrukkelijk niet, al vragen we wél inspanningen van de sector. Het evenwicht bewaken tussen de economische belangen en de leefbaarheid is immers de beste garantie op rechtszekerheid."

De minister levert een omgevingsvergunning van onbepaalde duur af. Daarin legt ze wel tal van voorwaarden op. Er komt een plafond van 240.000 vluchten per jaar vanaf 2032. Tegen dat jaar moet ook het aantal ernstig slaapverstoorden met 30 procent naar beneden. Demir legt de luchthaven ook op om bijkomende geluidsbermen en geluidswerende objecten te installeren. En er moet een aparte zone voor proefdraaien ingericht worden.

Geen verbod op nachtvluchten

Er komt geen verbod op nachtvluchten, maar op dat vlak gaat Demir wel verder dan het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. De minister staat niet langer toe dat de meest lawaaiige vliegtuigen op luchthaven tussen 23 uur en 7 uur mogen landen of opstijgen. Het verbod gaat in vanaf de zomer 2025. De zomer daarna worden in het weekend alleen nog landingen toegestaan voor vliegtuigen met voldoende laag geluidsniveau tussen 1 uur en 5 uur 's nachts. Die stille weekendnachten worden stelselmatig meerdere uren verlengd in 2028 en 2030. Vanaf 2028 volgt de introductie van stille weekendnachten ook voor opstijgingen.

"Federaal minister Gilkinet pleitte openlijk voor een verbod op nachtvluchten. De facto dus voor het verlies van 1.600 jobs. Die onrealistische eis wijs ik af."

- Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

Demir volgt evenwel het advies van departement Zorg, om een maximaal geluidsniveau voor piekgeluiden van 60 decibel op te leggen in de nachten, niet. “Ik betreur dat ik in de federale regering geen bondgenoot had voor het verdedigen van de economische belangen van de luchthaven, een van de belangrijkste economische motoren van ons land. Federaal bevoegd minister Gilkinet pleitte openlijk voor een verbod op nachtvluchten. De facto dus voor het verlies van 1.600 jobs. Die onrealistische eis wijs ik af”, aldus Demir.