asfaltcentrale_1.jpg

Milieu-inspectie maant asfaltcentrale Grimbergen aan geurmaatregelen te nemen

din 13 okt 2015

In Grimbergen komt de geurhinder in de wijk Borgt wel degelijk van de nabijgelegen asfaltcentrale, dat heeft het gemeentebestuur vandaag bekendgemaakt. Burgemeester Marleen Mertens baseert zich daarvoor op resultaten van de Vlaamse milieu-inspectie. Het bedrijf zelf, Viabuild, wil eerst bijkomende metingen afwachten alvorens te concluderen dat zij verantwoordelijk zijn voor de felle geuroverlast.

Eind september ontving het gemeentebestuur van Grimbergen tientallen klachten van bewoners van de wijk Borgt in verband met geurhinder. De stank bleek afkomstig van de nabijgelegen asfaltfabriek. Het gemeentebestuur nam de situatie zeer ernstig en alarmeerde onmiddellijk de milieu-inspectie. (Bekijk ook de reportage: ‘Buurtbewoners eisen onmiddellijke stopzetting activiteiten asfaltcentrale Grimbergen’)

De milieu-inspectie kwam van 28 september tot 2 oktober elke dag ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en stelde vervolgens een proces–verbaal op. De inspectiedienst maant daarin de asfaltcentrale aan om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de geuroverlast voor de omwonenden te beëindigen en ervoor te zorgen dat er zich geen geuroverlast meer voordoet. De asfaltfirma werd er ook op gewezen om de specificaties in de milieuvergunning na te leven.

“We vinden het zeer zorgwekkend dat de asfaltcentrale niet de nodige maatregelen genomen had om de geurhinder te voorkomen en gaat de situatie nauwlettend in de gaten houden. We hebben die bezorgdheid geuit in een brief aan Viabuild. We hebben de firma ook gevraagd om ons op de hoogte te houden van de resultaten van eventuele verdere onderzoeken”, aldus burgemeester Mertens en de bevoegde schepen Eddie Boelens.

Enkele inwoners vroegen de gemeente om de activiteiten van het bedrijf te laten stilleggen. Maar die procedure opstarten is volgens het gemeentebestuur niet zonder risico’s.  “Op basis van onderzoek door de gemeentelijke diensten blijkt namelijk dat het inleiden van een procedure voor milieustakingsvordering voor de initiatiefnemer ernstige risico's kan meebrengen. Indien de vordering ongegrond blijkt, moet de verzoekende partij niet alleen de kosten van het geding dragen, maar loopt deze ook het risico om een schadevergoeding of een boete wegens tergend en roekeloos geding te moeten betalen”, aldus nog Mertens en Boele.

Ook Viabuild wil de verantwoordelijkheid nog niet zo snel op zich nemen. “Wij denken dat het allemaal vrij snel gegaan is. Onder druk van de bewoners die wel degelijk last hebben gehad, werd meteen beslist en zonder technische onderbouw, dat die geurhinder van de asfaltcentrale moest komen. Maar op dit moment hebben we geen enkel technisch gegeven dat in onze richting wijst”, reageert Carl Van den Eynde, CEO bij Viabuild.