Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

OVER DE RAND: Groen over beleidsnota Vlaamse Rand

OVER DE RAND: Groen over beleidsnota Vlaamse Rand

Vanavond gaat RINGtv in het programma 'Over De Rand' dieper in op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over de Vlaamse Rand. Welke zaken zijn goed in de nota? Welke niet? Waar liggen de prioriteiten voor onze regio de komende jaren? RINGtv laat alle partijen aan het woord die in de commissie van het Vlaams Parlement zitten. Voor Groen is dat An Moerenhout uit Leuven.

 

Wat is uw eerste reactie op de beleidsnota voor de Vlaamse Rand?
De rode draad doorheen de hele beleidsnota is een beoogde versterking van het Vlaamse karakter van de Vlaamse rand. Een streven dat we steunen, maar het Vlaams karakter wordt in de nota echter gereduceerd tot verwerving van de Nederlandse taal, onder meer gestimuleerd door Randuitcheques, maar naar welke cultuur zal je in de Vlaamse rand nog naar kunnen gaan kijken na de forse besparingen van deze nieuwe Vlaamse regering op cultuur? D

aarnaast geeft de nota voor ons geen antwoord op een van de belangrijkste uitdagingen in de Vlaamse rand, zijnde de problemen met mobiliteit. De Vlaamse rand is filekampioen van Vlaanderen. De Brusselse ring en de toegangswegen staan stil. De files zijn nefast voor onze gezondheid, voor de kwaliteit van onze lucht, voor het klimaat en voor de economie. De minister van de Vlaamse rand staat er al jaren bij en kijkt er naar. Ook nu vinden we geen antwoord op deze urgente problematiek in de nieuwe beleidsnota van de minister. De minister belooft al jaren tramlijnen van de Rand naar Brussel, maar zij worden almaar uitgesteld. Daarnaast zijn heel wat gemeenten niet ontsloten door een trein. Dat maakt de bus de spil van het openbaar vervoer in de Vlaamse Rand. Maar wat merken we? Deze nieuwe Vlaamse regering bespaart op het busvervoer. Dat is een keuze waar we niet mee akkoord gaan. Wij willen een leefbare Vlaamse rand zonder files en met gezonde lucht.

Welke zaken vindt u goed in de beleidsnota?
De minister wist middelen te voorzien voor de Vlaamse Rand. Met het Vlaams Randfonds krijgt minister Weyts als minister van de Vlaamse Rand 20 miljoen krijgt om de specifieke uitdagingen van de Vlaamse rand aan te pakken. Eindelijk krijgt de minister voor de Vlaamse rand eigen middelen. Dat vinden we positief. Alleen spijtig dat de minister deze middelen in eerste lijn wil inzetten op het ondersteunen van initiatieven van zijn collega-ministers. Dat ontneemt natuurlijk veel van de meerwaarde die het nieuwe Vlaams Randfonds zou kunnen betekenen voor de leefbaarheid in de Vlaamse rand. Wij opteren ervoor om te investeren in oplossingen die de specifieke problemen van de Vlaamse rand aanpakken, zoals de structurele tekorten in het onderwijs, in welzijn en de grote problemen op vlak van mobiliteit in de Vlaamse rand.

Welke zaken ontbreken volgens u in de beleidsnota?
De Vlaamse rand wordt geteisterd door files en sluipverkeer. Dit betekent niet alleen tijdsverlies voor veel inwoners van de rand, maar het heeft omwille van de luchtvervuiling ook een negatieve impact op hun gezondheid. Minister Weyts en zijn collega minister Peeters bevoegd voor mobiliteit zetten in de eerste plaats in op uitbreiding van de ring. Dit gaat in tegen wetenschappelijke onderzoeken waarmee keer op keer aangetoond wordt dat meer wegen enkel meer verkeer creëert, niet minder files. Die keuze is onbegrijpelijk. Bovendien vallen er de laatste weken steeds meer bussen weg omdat er een structureel tekort aan personeel is bij De Lijn, waardoor mensen uiteraard nog minder geneigd zijn het openbaar vervoer te nemen. Het openbaar vervoer werd de laatste jaren kapot bespaard door deze regering. Daarnaast lezen we geen soelaas voor het structureel tekort aan onderwijsplaatsen in de Vlaamse Rand, een problematiek die de komende jaren nochtans enkel zal toenemen.

De Vlaamse Rand wordt versterkt via het Vlaamse Randfonds. Waarvoor moet dat geld volgens u gebruikt worden?
De Vlaamse rand kampt met een aantal achterstanden, zoals de structurele tekorten in het onderwijs en de achterstand in de welzijnssector. Deze achterstanden moeten prioritair worden aangepakt. Daarnaast is ook de mobiliteit een urgent probleem. De Vlaamse rand staat stil, en daar betalen onze gezondheid en onze economie de prijs voor. Er moet dus dringend meer geïnvesteerd worden in meer openbaar vervoer, meer fietssnelwegen en meer mogelijkheden om van thuis uit te kunnen werken, zodat onze files afnemen, onze lucht terug gezonder kan worden en onze economie minder schade ondervindt van de dagelijkse files.