Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Peter Van Rompuy (cd&v): “Steden en gemeenten in Vlaams-Brabant moeten meer samenwerken met VDAB”

Peter Van Rompuy (cd&v): “Steden en gemeenten in Vlaams-Brabant moeten meer samenwerken met VDAB”

Vlaanderen wil de tewerkstellingsgraad opkrikken naar 80%. Dat wil zeggen dat 80% van de Vlamingen op ‘beroepsactieve leeftijd’ effectief aan het werk zou zijn. Daarvoor is er in alle provincies nog werk aan de winkel, maar in onze provincie het meest. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en de VDAB kan een deel van de oplossing bieden. Alleen hebben nog maar 26 van de 65 Vlaams-Brabantse besturen zo’n overeenkomst. Dat moet veranderen vindt Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v).

De acties die het gevolg zijn van samenwerkingsovereenkomsten tussen de VDAB en de lokale besturen kunnen zeer verschillend zijn. Wel liggen ze altijd in het verlengde van drie strategische doelstellingen: “Meer mensen aan het werk. Perspectief op talent voor elke werkgever en een duurzaam loopbaanperspectief voor elke burger.”

Dat kan zich vertalen in concrete acties zoals het organiseren van laagdrempelige, lokale ‘jobmatching-initiatieven’.

Een samenwerking tussen lokale besturen en de VDAB kan dus lonen. Alleen gebeurt dat op dit moment nog maar in 26 van de 65 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, minder dan de helft dus. Dat terwijl onze provincie er het meest nood aan heeft. Want waar Vlaanderen een tewerkstellingsgraad van 80% beoogt, bedraagt die in Vlaams-Brabant 73,6%. De provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen met respectievelijk 79,5% en 79,3% leunen meer aan tegen het streefcijfer.

Peter Van Rompuy, Vlaams fractievoorzitter (cd&v): "Net daarom heb ik een wetsvoorstel in het Vlaams Parlement ingediend om Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio. Daardoor krijgt die regio dezelfde middelen als steden zoals Antwerpen en Gent.  Zo kunnen de problemen die wij hier ook kennen en die vaak te maken hebben met taalkennis op een gepaste manier aangepakt worden."