Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie pakt uit met ambitieus klimaatplan tegen 2040

Provincie pakt uit met ambitieus klimaatplan tegen 2040

De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 wil ze klimaatneutraal worden en de CO2-uitstoot met minstens 80% verminderen ten opzichte van 2011. En dat met maatregelen en acties op verschillende domeinen.  

In 2011 werd in Vlaams-Brabant meer dan 6 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat cijfer moet nu naar beneden. De provincie is ambitieus. “We willen tegen 2040 klimaatneutraal worden. En om dat te bereiken hebben we een klimaatactieprogramma samengesteld”, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid.

Om dat te bereiken, steken de verschillende beleidsdomeinen de handen in mekaar. De grootste uitstoot in onze provincie, zo'n 75%, komt van transport en de woningen. “Daarom blijven we fors investeren in fietsvoorzieningen. Zo’n 28 miljoen euro waarvan 14 miljoen euro voor de fietssnelwegen.  Dat zijn gigantische bedragen. Maar we zijn ervan overtuigd dat we op die manier mensen op de fiets kunnen krijgen, ook voor hun woon-werkverplaatsingen”, aldus Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Mobiliteit en Wonen.

Verder ondersteunt de provincie het energiezuinig wonen, met onder meer renteloze leningen aan huisvestingsmaatschappijen en ondersteuning aan particulieren. Ook stimuleert de provincie kleinschalig wonen (zoals de Skilpod-woningen in Zemst) en het woningdelen.

De provincie gaat ook alle eigen gebouwen en voorzieningen energiezuinig maken. Op het vlak van ruimtelijke ordening wil men onder meer de kernen versterken om de schaarse ruimte te vrijwaren er moet een uitbreiding komen van de hernieuwbare energieproductie. Ook op waterbeheer wordt ingezet. De nood is hoog, dat bewijzen de recente overstromingen.