Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie stapt af van statutaire aanwervingen

Provincie stapt af van statutaire aanwervingen

De provincie Vlaams-Brabant zal tot 2025 geen statutaire aanwervingen meer doen, behalve dan voor enkele specifieke functies. De provincie wil hiermee een moderner personeelsbeleid voeren waardoor vaste benoemingen bij de provincie Vlaams-Brabant op termijn uitdoven.

Bij de provincie zijn vandaag zo’n 720 functies. Iets minder dan de helft daarvan is statutair. Dat moet de komende jaren dalen, want de komende vijf jaar komen er geen statutaire aanwervingen. De provincie volgt daarmee het voorbeeld van Vlaanderen.

“Niemand zal zijn statuut verliezen, maar vaste benoemingen zijn achterhaald. Hiermee zetten we een nieuwe stap richting een moderne overheid. We maken nog een aantal uitzonderingen voor specifieke functies, zoals de aanwerving van diensthoofden”, zegt gedeputeerde voor personeel Bart Nevens. “Met deze beslissing willen we duidelijkheid scheppen voor onze medewerkers over de richting die we uit willen. Veel medewerkers vroegen zich immers af of zij nog kans maakten op een vaste benoeming.”