brandweer.jpeg
© brandweer.jpeg

Halle onderzoekt haalbaarheid oprichting vrijwilligerskorps

don 25 jan

De stad Halle wil een vrijwilligerskorps oprichten. Da's een groep van inwoners die bij grote rampen, zoals wateroverlast of hevige sneeuwval, ingezet kan worden om hulpdiensten zoals de brandweer en het Rode Kruis bij te staan. Gemeentraadslid Sven Pletinckx legde het voorstel op tafel en de gemeenteraad keurde het unaniem goed. Aan de hand van een draaiboek van de Vlaamse overheid bekijken ze nu de mogelijkheden.

 

In tijden van nood ziet Halle heil in een vrijwilligerskorps dat de bestaande orde- en hulpdiensten kan bijstaan. Halle haalt de mosterd bij Lubbeek in het Hageland. Daar worden vrijwilligers al een hele tijd ingezet bij crisissen. “We gaan nu eerst alle diensten bevragen om na te gaan waar de noden liggen,” legt gemeenteraadslid Pletinckx uit. “Daarna maken we een financiële inschatting en kijken we ook na welke opleidingen en uitrustingen nodig zijn.”

Het is niet de bedoeling om het vrijwilligerskorps structureel in te zetten. “Het is echt voor noodgevallen. Zo zoekt de brandweer bijvoorbeeld nog vijftig vrijwilligers, maar het is niet de bedoeling dat zij dan bij elke brand paraat staan.”

Het project bevindt zich nog in een onderzoeksfase. Geïnteresseerden kunnen zich nu nog niet kandidaat stellen voor het vrijwilligerskorps.