asse.jpg
© asse.jpg

Herstel van wegdek Pontbeeklaan in Zellik gestart

woe 24 jan

Maandag is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met herstellingswerken op de Brusselsesteenweg en Pontbeeklaan in Zellik. Het wegdek wordt opgedeeld in drie zones en op verschillende locaties aangepakt. Er blijft minstens één rijstrook open voor het verkeer waardoor de hinder beperkt blijft. De werken duren 3 weken.

De betonplaten op de gewestweg zijn op enkele plaatsen verzakt of vertonen ernstige gebreken. In afwachting van grondige onderhoudswerken worden daarom al lokale herstellingen uitgevoerd.

De eerste zone bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de Kortemansstraat op de Brusselsesteenweg, in de richting van Brussel. Hier worden de gebroken en verzakte betonplaten vernieuwd.

In zone 2 werkt het agentschap op verschillende locaties tussen de afgesloten afrit N9c van de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan. Zone 3 bevindt zich aan het begin van de busbaan in de richting van Asse. In zone 2 en 3 worden telkens stukken van het gewapend beton vernieuwd, waarna er een nieuwe laag asfalt over wordt gelegd. 

Bushalte verplaatst

De bushalte ‘Zellik Moleken’ richting Brussel is tot 28 januari buiten gebruik. De Lijn voorziet een tijdelijke bushalte net voor de werfzone, ter hoogte van de parking van het bedrijf FACQ.