kleuterschool.jpg
© kleuterschool.jpg

Extra taalondersteuning nodig voor 16 procent van Vlaams-Brabantse kleuters die overstappen naar basisschool

maa 12 feb

84 procent van de Vlaams-Brabantse kinderen in de 3de kleuterklas is voldoende taalvaardig om volgend schooljaar  te starten in de lagere school, maar 11,5 procent heeft nog extra taalondersteuning nodig en 4,5 procent zelfs intensieve begeleiding voor Nederlands. In de Vlaamse Rand liggen de cijfers wat hoger: daar heeft 16 procent van de kinderen extra ondersteuning nodig en 6 procent intensieve begeleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Taalscreening, de zogenaamde KOALA-test, die dit schooljaar voor de 3de keer georganiseerd werd in elke 3de kleuterklas.

Dankzij de taalscreening kunnen kleuters met een taalachterstand nog bijgespijkerd worden vóór ze beginnen aan het 1ste leerjaar, zodat alle kinderen gelijk aan de start komen. Dit jaar konden de scholen voor het eerst gebruik maken van een gratis digitale versie van de Taalscreening – en meteen heeft al de helft van de kleuterscholen dat gedaan. “We willen ervoor zorgen dat alle kinderen in Vlaams-Brabant gelijk aan de start van de lagere school komen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Daarvoor hebben ze Nederlands nodig: de sleutel tot alle schoolse kennis, het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. We zien slechtere cijfers in scholen waar veel kinderen een andere thuistaal hebben en dus maken we vanaf dit schooljaar specifiek voor 93 Vlaams-Brabantse scholen extra geld vrij, bijvoorbeeld om meer lesuren Nederlands in te richten of samen te werken met begeleidingsdiensten”.

"Ook ouders nodig"
“De scholen in Vlaams-Brabant zetten alle zeilen bij, maar we hebben ook de ouders nodig”, zegt Weyts. “We mogen van ouders striktere engagementen verwachten om hun kinderen ook na schooltijd in contact te brengen met Nederlands. Al is het maar de tv op Ketnet zetten, met je kind naar een Vlaamse bibliotheek gaan of inschrijven in een Nederlandstalige sportclub. Zo geef je oneindig veel meer kansen aan je zoon of dochter. Het is ook cruciaal voor de rest van de klas, want als pakweg een kwart van de klas weinig Nederlands begrijpt, is dat nefast voor iedereen”.

Volgend schooljaar wordt de Taalscreening opnieuw afgenomen. De digitale versie van de KOALA-test zal verder verbeterd worden op basis van de gebruikersfeedback die nu verzameld werd. Er wordt ook gewerkt aan een adaptieve versie van de KOALA-test, zodat het instrument nog gerichter kan werken.