141014_derand.jpg

Meer duidelijkheid over besparingen bij VZW De Rand

din 14 okt 2014

RandKrant, het gratis maandblad van vzw de Rand, valt vanaf volgend jaar maandelijks slechts in de helft van de bussen van de Vlaamse rand. Dat is een van de belangrijkste besparingsmaatregelen die de vzw neemt. Het aantal ontslagen blijft beperkt. 

Vzw De Rand moet het doen met tien procent of een half miljoen euro minder per jaar. Die zware besparing treft elk van de deelwerkingen van de vzw, dus ook de 7 gemeenschapscentra, de taalpromotie en het Gordelfestival.

Van de gemeenschapskranten die verdeeld worden in de faciliteitengemeenten wordt er jaarlijks één nummer geschrapt.

RandKrant wordt het zwaarst getroffen. Het gratis maandblad moet maar liefst 40 procent inleveren.  Eén van de tien edities wordt daarom geschrapt.  Er wordt ook drastisch bespaard op de kosten voor de bedeling. “Daardoor krijg je de ene maand het nummer in de bus, de andere maand moet je het zelf gaan afhalen in de gemeenschapscentra of in één van de verdeelpunten”, verduidelijkt algemeen directeur Eddy Frans.

Vzw De Rand heeft de voorbije 18 jaar een personeelsbestand opgebouwd met heel wat expertise op het  vlak van ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van De Rand. Daar wordt dan ook zo weinig mogelijk aan geraakt.  Voorlopig is er sprake van 2 ontslagen. 

vzw De Rand had voor de besparingsronde al een structureel verlies van 300.000 euro per jaar op een werkingsbudget van 5 miljoen euro. Daarom vraagt de vzw al langer meer middelen aan de Vlaamse regering, maar dat is dus momenteel niet aan de orde.