diegem2.jpg
© diegem2.jpg

Diegem moet groener en leefbaarder worden: “Park toegankelijker maken en woonkernen verbinden”

vrij 26 jan

De gemeente Machelen heeft een masterplan klaar voor de deelgemeente Diegem. Machelen ziet de werken aan de Ring rond Brussel als het momentum om ook Diegem leefbaarder en groener te maken. “Zo willen we het park opwaarderen, de woonkernen beter met elkaar verbinden en de bedrijvenzone herontwikkelen”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef.

De Werkvennootschap plant ingrijpende werken aan de Ring rond Brussel, waardoor ook de omgeving en het landschap in Diegem veranderingen zullen doormaken. Zo zal het op- en afrittencomplex Diegem Woluwelaan verdwijnen. In een door de gemeenteraad goedgekeurd masterplan speelt Machelen in op die veranderende omgeving. “

In eerste instantie willen we het huidige park omvormen tot een groot publiek toegankelijk park met verschillende recreatiemogelijkheden voor al onze inwoners”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “Op lange termijn zal het park van Diegem heringericht worden zodat we maximaal kunnen profiteren van haar waterrijk karakter en het beter verbonden wordt met de omgeving, de waterbuffer van de Vlaamse Milieumaatschappij en het toekomstig park aan de R0 park. Het is het opzet de waterbuffer maximaal te gaan benutten en betrekken in het park.”

Verder wordt de Oude Woluwelaan heraangelegd en worden de woonkernen Diegem Hoek, Diegem-Lo en het centrum beter met elkaar verbonden. “We willen dat doen met veilige en aantrekkelijke trage wegen. Er zal maximaal ingezet worden op het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys. “Voor de bedrijvenzone Diegem Hoek gaan we onderzoeken wat de toekomst van de logistieke bedrijvigheid is na de hervorming van de mobiliteit in Diegem. Verder wordt gekeken naar een herontwikkeling richting een toonaangevend, toekomstgerichte economische zone.”