Aswoensdag: "Tijd van inkeer breekt aan"

woe 14 feb

Het is vandaag Aswoensdag en dat is in de katholieke kerk het begin van de vasten. Op Aswoensdag tekent de priester een kruisje met as op het voorhoofd van de gelovigen. Als teken van berouw voor begane zonden. Dat gebeurde vanmorgen ook tijdens een druk bijgewoonde misviering in woonzorgcentrum Heilig Hart in Grimbergen. De traditie van Aswoensdag leeft daar hard bij de bewoners.

Maandelijks komt een priester de eucharistie vieren in het Woonzorgcentrum, en een pastor organiseert er geregeld gebedsdiensten. Maar Aswoensdag is toch wel bijzonder, dan barst de kapel zowat uit zijn voegen. Voor de bewoners is dit niet zomaar een verzetje, maar is een zuiver moment van bezinning. “ Volgens mij zijn ze daar echt mee begaan. Wij zijn het rusthuis Heilig Hart, de naam zegt zelf dat we een christelijke instelling zijn”, zegt directeur Kris Vandeneede. “Mensen die naar hier komen zijn vaak nog heel gelovige en zelfs katholieke mensen.”

Op Aswoensdag brengt de priester het kruisje van assen van verbrande palmbladeren aan terwijl hij prevelt ‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult weerkeren.’ En ‘Bekeer u en geloof in de blijde boodschap’. Aswoensdag is het begin van de vasten. “Het is een tijd van inkeer, van ommekeer en ze willen dat ook tonen aan mekaar en aan de buitenwereld door dat askruisje op hun voorhoofd te ontvangen”, zegt priester Elia Cantaert.