verkiezingen.jpg

129 afwezige bijzitters worden vervolgd

din 28 okt 2014

Het parket Halle-Vilvoorde heeft 129 afwezige bijzitters en 1 afwezige voorzitter gedagvaard omdat ze niet zijn komen opdagen tijdens de verkiezingen van 25 mei.  

Tijdens twee themazittingen moeten de opgeroepen bijzitters zich verantwoorden voor  de correctionele rechtbank. Het gaat om mensen die ook niet zijn opgegaan op een voorstel tot een minnelijke schikking. 

Met de dagvaarding wil het parket een duidelijk signaal geven dat inwoners zich niet zomaar kunnen ontrekken aan hun burgerplicht.  In totaal kwamen in onze regio zo’n 420 opgeroepen bijzitters en voorzitters niet opdagen tijdens de stembusgang op 25 mei.  Bijna 290 personen verklaarden zich akkoord met een minnelijke schikking. Bijzitters die geen geldige reden hadden moeten 250 euro betalen, voorzitters 500 euro.