Vliegroutes aangepast op basis van 'dubieuze criteria'

vrij 25 jan 2019

De routes waarlangs vliegtuigen vertrekken en landen op Brussels Airport zijn de jongste jaren aangepast op basis van dubieuze criteria. Vaak werden klachten daarbij gebruikt voor politieke doeleinden. Het vernietigende rapport komt van Envisa, een Frans adviesbureau. Het nieuws staat te lezen in de krant De Standaard.

De aanpassingen van de vliegroutes werden vaak gemaakt zonder dat er eerst een grondige analyse werd gemaakt van de impact voor de omwonenden, zo meldt het rapport. Het rapport kwam er in opdracht van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en was bedoeld om de problematiek van de geluidsoverlast rond Brussels Airport te objectiveren. Het eerste deel van het rapport is alvast vernietigend voor de luchthaven.

In eerste instantie is het rapport niet te spreken over de grote macht die de ministers van Mobiliteit in ons land hebben om de vliegroutes te wijzigen. In veel andere landen zijn het niet politici maar administraties die dergelijke beslissingen nemen. Het gevolg van die situatie is dat veel aanpassingen aan routes al te arbitrair gebeuren en dat ze bovendien vaak gebaseerd zijn op klachten van omwonenden waarbij geen grondige, bredere analyse is gebeurd. 'Manipulatie van klachten voor zuiver politieke doeleinden', zo staat er te lezen. 

Op een gelijkaardige manier verwondert het rapport zich ook over het feit dat rechtbanken in ons land eveneens op basis van lokale bekommernissen kunnen oordelen, zonder de globale impact te onderzoeken. Ook de unieke Belgische politieke situatie wordt op de korrel genomen. De verdeling van de verschillende bevoegdheden is een nadeel, het ontbreekt aan een nationaal beleid voor dit soort problematiek. 

In vergelijking met andere luchthavens in de wereld is het aantal klachten van omwonenden rond de luchthaven in België disproportioneel hoog, zo luidt het. Die omwonenden hebben alle vertrouwen in de overheid en in Brussels Airport Company verloren, zo zegt het rapport. Het rapport wijst tot slot met een beschuldigende vinger naar de Vlaamse regering die gefaald zou hebben op het vlak van ruimtelijke ordening rond de luchthaven.