13 jaar na overstroming in de Zennevallei: “Waterbeheer afstemmen over gewestgrenzen heen”

din 7 nov

Vandaag vonden in de Zennevallei een reeks terreinbezoeken plaats naar aanleiding van de overstromingsproblemen in de regio. Geregeld treedt de Zenne buiten haar oevers. In 2010 braken zelfs de dijken van het kanaal Brussel-Charleroi. Dertien jaar na de overstromingen wordt er een stand van zaken opgemaakt van de waterhuishouding van het Zennebekken.     

De vzw Coördinatie Zenne en de Waalse tegenhanger Contract de Rivière Senne nodigden waterprofessionals uit voor een aantal terreinbezoeken. Op het programma stond het tijdelijk overstromingsgebied Gaesbecq in Ittre, de stuw van Lembeek en de sluis van Halle. Jan Lippens, vzw Coördinatie Zenne: “Met in het achterhoofd de overstromingen van 2010 kijken we naar de vorderingen op het vlak van waterbeheer. Wat er op dit moment al gebeurd is, wat er nog kan en moet gebeuren. De bedoeling is om veel mensen rond het thema samen te brengen en op die manier ook intergewestelijke samenwerking te stimuleren."

Wachtbekkens, overstromingsgebieden, nieuwe sluizen. Tal van maatregelen zijn al genomen. Tegen 2025 moet in de Zennevallei meer dan één miljoen kubieke meter kunnen opgevangen worden. Al moet het waterbeheer daarvoor afgestemd worden over de gewestgrenzen heen volgens Lippens: "We merken dat als er een taalgrens, gewestelijke grens of gemeentegrens wordt overschreden, plots andere maatregelen gelden of dat er anders wordt gekeken naar het waterbeheer. Het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht, ook op beleidsniveau, over wat er met het hele Zennebekken moet gebeuren." 

Op 21 november volgt een conferentie rond waterbeheer in de Zennevallei met een groot aantal vertegenwoordigers uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een verslag in ons nieuws.