captatie.jpg

Droogte van afgelopen zomer erkend als natuurramp

zat 3 jun 2023

De uitzonderlijke droogte tijdens zomer van vorig jaar wordt herkend als natuurramp. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Landbouwers die schade hebben geleden door de droogte, kunnen binnenkort een schadedossier indienen. Ze maken dan kans op een compensatie vanuit het Vlaams Rampenfonds.

In de loop van vorig jaar kreunde de Vlaamse bodem onder een lange periode van ernstige droogte. Vlaanderen onderzocht of het die periode niet kon erkennen als natuurramp. Dat is nu een feit. “Na aftoetsing aan de vereiste wetenschappelijke criteria wordt de droogte de droogte tussen 1 maart en 31 augustus 2022 erkend als ramp en bakent de geografische uitgestrektheid ervan af”, staat het te lezen in beslissing van de Vlaamse regering. “Op basis van de schademeldingen, de wetenschappelijke erkenningscriteria en het advies van het KMI komen alle 251 gemeenten van waaruit schademeldingen werden ingediend, in aanmerking om erkend te worden.”

Landbouwers die schade leden door de ernstige droogte kunnen de komende drie maanden een aanvraag voor tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.