De plek waar wildgeparkeerd werd en korpschef Filip Van Steenbergen

Tientallen bestuurders ontsnappen aan parkeerboete tijdens Pinksterjaarmarkt: “Foute inschatting rechtzetten”

woe 5 jun

Een vijftigtal bestuurders in Zemst ontsnapt aan een boete van 58 euro nadat ze tijdens de Pinksterjaarmarkt parkeerden op een toegangsweg van een bedrijvensite waar een parkeerverbod geldt. Maar achteraf bleek dat de parkeerverbodsborden er niet door de gemeente waren geplaatst. Korpschef Filip Van Steenbergen en burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) vroegen daarop aan de sanctionerend ambtenaar van Haviland om geen GAS-boete te geven.

De Pinksterjaarmarkt bracht op maandag 20 mei weer heel wat volk op de been. Dat zorgde ook deze keer opnieuw voor enige parkeerchaos. “Sinds vorig jaar was er een bijkomende probleem aan de site Eeckeleers aan de Brusselsesteenweg waar een aantal firma’s gevestigd zijn”, legt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE uit. “Er was sprake van wildparkeren op privaat eigendom en voor de uitrit van takelfirma. We hebben daar uiteindelijk dan ook voertuigen moeten takelen.”

Ook dit jaar kreeg de politie opnieuw klachten van firma’s over parkeerovertredingen op dezelfde plek. “De voertuigen van de jaarmarktbezoekers werden door ons afgeleid naar de Carrefour-parking. Er stonden dus parkeerverbodsborden, die bestuurders waren in overtreding en er was zeker ook nog plaats aan de Carrefour. Omdat men ook consequent moet zijn naar bestuurders die elders geverbaliseerd worden, werden uiteindelijk een vijftigtal bestuurders bekeurd door onze medewerkers.”

Volgens Van Steenbergen gaat het ook niet om een privéterrein waar de politie sowieso niet zou mogen beboeten zoals her en der op sociale media werd verkondigd. “Ik snap de perceptie dat de mensen die weg niet beschouwen als openbare weg, ook al omdat hij niet verhard is. Die locatie voldoet 100% aan de begripsomschrijving ‘openbare weg’. Er staan ook nog eens twee borden bij het binnenrijden dat er een stilstaan- en parkeerverbod geldt.”Verschillende overtreders maakten achteraf wel hun beklag bij de politie.

Foute inschatting

Ook oppositieraadsleden Koen Vandermeiren en Bart Coopman (Iedereenzemst) vroegen tekst en uitleg aan de korpschef. Die slaat een mea culpa. “Bij de debriefing achteraf beseften we dat die bijkomende E3-borden daar eigenlijk niet hadden mogen staan. Ze waren niet opgenomen in de bijzondere parkeerverordening en de gemeentelijke werklieden verzekerden ons dat zij die borden daar niet hebben geplaatst. Dat was dus het werk van derden.”

“In het licht van dit alles vind ik dat je, als je niet 100% zeker bent van je stuk, op die verbaliseringen moet kunnen terugkomen. We hebben in overeenstemming met burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) de situatie toegelicht aan de sanctionerend ambtenaar. Rekening houdende met deze informatie zal men niet sanctioneren. Wij kunnen als politie zelf geen pv’s terug intrekken die al gemaakt zijn. Dat zou schriftvervalsing zijn.”

“Ik wil ook met klem benadrukken dat noch de burgemeester noch iemand van de oppositie zijn of haar invloed kan gebruiken om bij de politie boetes weg te werken. Dat is een zeer foute veronderstelling. Dit is puur het resultaat van een interne reflectie waarbij we soms moeten erkennen dat er een foute inschatting is gebeurd en we die dan rechtzetten. Dit was ook voor ons een lesje. De volgende keer gaan we hier beter op toezien.”