De gemeente investeert in totaal 1, 5 miljoen euro om al haar begraafplaatsen groener en ecologischer in te richten. De twee grootste, die van Ruisbroek en Zuun, komen eerst aan de beurt. Er wordt eerst onthard en daarna komen er nieuwe aanplantingen. “Niet-inheemse planten en bomen worden vervangen door streekeigen beplanting en klimaat robuuste soorten”, legt bevoegd schepen Veerle Servé uit. “De gemeente voorziet bloemenweides waar op dit moment geen grafzerken zijn.  Zo wordt niet alleen de biodiversiteit verhoogd, maar worden de rustplaatsen van onze dierbaren meer natuurlijke, groene begraafplaatsen. Op deze manier worden het verbindende, stille ontmoetingsplaatsen.”