Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

2,5 Miljoen extra voor zorginfrastructuur in Vlaams-Brabant

2,5 Miljoen extra voor zorginfrastructuur in Vlaams-Brabant

Het Vlaams parlement maakt 2,5 miljoen euro extra vrij om de zorg- en welzijnskloof te dichten. Daar vaart de provincie Vlaams-Brabant wel bij, zeggen de leden van de meerderheidspartijen die de betreffende tekst indienden. Onder hen de Vlaamse volksvertegenwoordigers Peter Van Rompuy (CD&V),  Michel Doomst (CD&V) en Willy Segers (N-VA). Zeker de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde kennen veel te weinig zorgvoorzieningen in vergelijking met de rest van Vlaanderen, luidt het.

Al jaren loopt Vlaams-Brabant achterop als het aankomt op welzijnsvoorzieningen. "Het specifieke karakter van de Vlaamse Rand vraagt om een specifieke aanpak van deze problematiek", aldus Michel Doomst (CD&V). "Het decreet Vlabzorginvest en de bijhorende 2,5 miljoen euro moet de hogere grond- en infrastructuurprijzen in de regio compenseren. Zo zouden nu bijvoorbeeld gronden kunnen worden aangekocht voor nieuwe zorginitiatieven", aldus Michel Doomst.

De cijfers voor onze regio spreken voor zich. "Het CAW van Halle-Vilvoorde krijgt bijvoorbeeld slechts 7,4 euro per inwoner, terwijl het gemiddelde voor heel Vlaanderen 12,34 euro bedraagt. Het decreet dat we indienen voorziet elk jaar 2,5 miljoen euro om dze achterstand weg te werken", aldus Willy Segers (N-VA).

Er zijn nog meer sprekende cijfers. In de bijzondere jeugdbijstand bijvoorbeeld hebben alle andere Vlaamse provincies meer dan 50 plaatsen per 10.000 jongeren ter beschikking. In Vlaams-Brabant zijn er dat maar 30. "Het wordt helemaal problematisch als we de achterstand bekijken op het niveau van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde, want daar zijn slechts 26 plaatsen beschikbaar. "Langer wachten is dus geen optie, er zijn dringend middelen nodig", aldus Willy Segers.

In 2018 wordt het eerste bedrag van 2,5 miljoen euro gestort.