Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Basisscholen Vlaams-Brabant: ruim 25% spreekt thuis geen Nederlands

Basisscholen Vlaams-Brabant: ruim 25% spreekt thuis geen Nederlands

Zowat één leerling op vier in het lager onderwijs in Vlaams-Brabant spreekt thuis geen Nederlands. In de kleuterschool gaat het zelfs om 27,3%. Deze en andere cijfers staan in de databank provincies.incijfers.be, waarmee de provincies gemeenten een grootschalig onderwijsrapport bezorgen en hen hopen aan te zetten tot een ‘slim’ bestuur.

De schat aan cijfers en analyses wil gemeenten helpen hun onderwijsbeleid af te stemmen op de jongeren die hun schoolbanken bevolken.

Tom Dehaene, gedeputeerde voor Data & Analyse en Slimme Regio: ‘Vandaag bezorgden we alle Vlaams-Brabantse gemeenten een cijferfiche over onderwijs met daarin de evolutie van het aandeel leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, voor de gemeente en per school. In onze diverse provincie nam dit aandeel de afgelopen jaren bijna overal toe. We willen met deze data de gemeenten ondersteunen. Die gegevens houden immers de vinger aan de pols op heel wat beleidsdomeinen en brengen evoluties in beeld. Er kunnen ook analyses uit gemaakt worden op maat van gemeenten of op buurt- of wijkniveau. Ze brengen lokale of regionale problematieken of doelgroepen in kaart.”

Nog volgens Dehaene wil de provincie met dit soort cijferfiches gemeenten stimuleren om gebruik te maken van het bestaande aanbod.