Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Breed draagvlak voor één netbeheerder in Halle-Vilvoorde: “Keuze voor onze sterke regio”

Breed draagvlak voor één netbeheerder in Halle-Vilvoorde: “Keuze voor onze sterke regio”

32 gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn akkoord om tegen 2025 over te schakelen naar eenzelfde distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit. Het zet opnieuw alle kracht bij het pleidooi om Halle-Vilvoorde eindelijk te erkennen als een centrumregio. “We kiezen voluit voor een sterke regio waarin het loont om samen te werken”, klinkt het bij de lokale besturen.

Het idee om één distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit voor de regio Halle-Vilvoorde komt van overleg tussen de burgemeesters. Vanaf 2025 is elke distributienetbeheerder verplicht om zowel gas als elektriciteit te beheren in één aaneensluitend geografisch werkingsgebied met minstens 200.000 aangesloten afnemers. “Er zijn vandaag in onze regio maar liefst vier netbeheerders actief, vaak over de grenzen van provincie en referentieregio heen. Dat kluwen willen we vereenvoudigen en overzichtelijker maken door te evolueren naar één distributienetbeheerder. Het was voor ons een logische zet en een positieve keuze voor Halle-Vilvoorde”, zegt Koen Van Elsen, burgemeester van Asse.

32 van de 33 lokale besturen in Halle-Vilvoorde gaven hun goedkeuring voor de plannen. “Het idee om onze toekomst zelf in handen te nemen leeft heel sterk in HalleVilvoorde. Daarin zitten de burgemeesters en schepencolleges duidelijk op één lijn. Daarom zetten we alle zeilen bij om dit voorkeurscenario uit te werken”, aldus Van Elsen. “Vlaanderen vraagt ons om tegen 2030 de bovenlokale samenwerkingen zoveel mogelijk binnen de referentieregio te organiseren. We tonen vandaag dat we binnen Halle-Vilvoorde willen samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen.”

Halle-Vilvoorde zou met het plan een voorsprong van vijf jaar nemen. “Het zet opnieuw alle kracht bij het pleidooi om Halle-Vilvoorde eindelijk te erkennen als een centrumregio. We kiezen voluit voor een sterke regio waarin het loont om samen te werken”, klink het bij de burgemeesters.  Eind mei wordt het voorstel voorgelegd aan Iverlek, PBE, Intergem en Sibelas. Voor 1 september moeten alle knopen zijn doorgehakt. De nieuwe distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde zou het levenslicht zien op 1 januari 2025.