Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brussel keurt kilometerheffing goed

Brussel keurt kilometerheffing goed

De Brusselse regering heeft dan toch een akkoord bereikt over de invoering van een kilometerheffing. Die heffing zal gebeuren volgens het SmartMove-model, dat rekening houdt met het aantal gereden kilometer, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig.

 

De voorbije weken was er al heel wat te doen rond de kilometerheffing die de Brusselse regering in onze hoofdstad wil invoeren. Vandaag werd een akkoord bereikt. “De Brusselse regering kiest resoluut voor een model van nieuwe verkeersfiscaliteit dat niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan: een slimme kilometerheffing”, zegt minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort. “Het model is gebaseerd op een variatie volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Deze aanpak laat bestuurders toe minder te betalen door minder kilometers te rijden, door te kiezen voor een alternatief vervoermiddel of door de spitsuren in Brussel te vermijden.” “Met SmartMove kunnen we het verkeer beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden met als doel 25% minder individuele verplaatsingen met de auto in de hoofdstad”, vult Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz aan. “Zo werkt Brussel aan een stad waarin de mens centraal staat, waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het fijn is om te leven.”

Voor de Brusselaars vervangt de kilometerheffing de jaarlijkse verkeersbelasting. De belasting voor inverkeerstelling blijft in Brussel enkel behouden voor luxewagens. Vanuit de andere gewesten kwam al forse kritiek op de invoering van de kilometerheffing. De Brusselse regering belooft in haar akkoord plechtig om de komende maanden in overleg te gaan met Vlaanderen en Wallonië, en met de sociaal-economische partners. In 2021 wil Brussel starten met een testfase. In de loop van 2022 zou de kilometerheffing effectief worden ingevoerd.