Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grimbergen eist dat Vlaamse overheid GRUP voor parking C naleeft

Grimbergen eist dat Vlaamse overheid GRUP voor parking C naleeft

De gemeenteraad van Grimbergen heeft gisteravond een motie goedgekeurd waarin de Vlaamse overheid gevraagd wordt om het GRUP voor parking C na te leven. Actievoerders van TAK deelden tijdens de zitting doodsbrieven uit. Volgens het Taal Aktie Komitee zal het nieuwe stadion de verstedelijking en verfransing verder in de hand werken.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel voorziet voor parking C een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling. Ook moeten nieuwe projecten optimaal verankerd worden in de ruimtelijke context. Volgens Grimbergen brengt de inplanting van het nationaal voetbalstadion deze gemengde ontwikkeling in het gedrang. De Vlaamse regering wordt dan ook gevraagd om een visie te ontwikkelen over een invulling die qua schaal en ruimtelijke impact verenigbaar is met de omgeving. Voorts wordt in de motie aangedrongen op een regionaal mobiliteitsplan waarbij de site volledig ontsloten wordt via de Ring rond Brussel. Grimbergen eist ook dat de politionele- en ordehandhavingbevoegdheid wordt overgedragen  aan Binnelandse zaken. Tot slot moet er volgens de gemeente ook een studie uitgevoerd worden over de effecten op de waterhuishouding en de hinder voor de buurt.

Het Taal Aktie Komitee hield tijdens de gemeenteraad een korte protestactie en deelde doodsbrieven uit. Met de komst van een voetbalstadion zal de verstedelijking en verfransing van Grimbergen en andere gemeenten in de Rand verder in de hand worden gewerkt. Drie winkelcentra, een congrescentrum, een concertzaal, een tentoonstellingspark en een voetbalstadion overstijgen volgens het TAK de capaciteit van de reeds verzadigde noordelijke ring. Tot slot betreurt het Taal Aktie Komitee de afwachtende houding in het dossier bij zowel de Vlaamse regering als de gemeente Grimbergen. (foto Ghelamco)