Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Huurdersbond slaat alarm: vervijfvoudiging van probleemdossiers

Huurdersbond slaat alarm: vervijfvoudiging van probleemdossiers

De Huurdersbond van Vlaams-Brabant trekt aan de alarmbel. Door de coronacrisis kunnen almaar meer mensen hun huishuur niet meer betalen. In de eerste vier maanden van dit jaar opende de Huurdersbond 25 dossiers van mensen die om die reden voor de rechter moeten verschijnen. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat er maar 5.

“Wat verontrustend is, is het profiel van de huurders die in de problemen komen,” licht Yana Peeters van de Huurdersbond Vlaams-Brabant toe. “Vroeger waren dat mensen die zich al in een moeilijke situatie bevonden, nu zijn het vaak mensen met een huurwoning die perfect binnen hun budget past, maar door de coronacrisis zijn teruggevallen op een lager inkomen.”

Die mensen spreken hun spaargeld aan en komen in de problemen eens dat op is. Bovendien kennen ze de weg naar het OCMW veel minder. “Wij doen er alles aan om de mensen te helpen,” aldus Peters. “We kunnen bijvoorbeeld nagaan of er een afbetalingsplan voor de huishuur kan komen, zodat mensen niet uit huis worden gezet. Maar eens er een vonnis is door de rechtbank, kunnen we helaas niks meer doen.” Peters roept huurders met problemen dan ook op om tijdig hulp te zoeken.