Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Laatste patiënt vertrokken uit Vilvoords schakelzorgcentrum

Laatste patiënt vertrokken uit Vilvoords schakelzorgcentrum

In Vilvoorde is dit weekend de laatste patiënt ontslagen uit het oude Van Helmont-ziekenhuis dat sinds 20 april dienst deed als schakelzorgcentrum. Het centrum sluit, nu de ziekenhuizen de patiëntenstroom weer de baas kunnen.

Op 20 april opende in het oude Van Helmont-ziekenhuis in Vilvoorde een schakelzorgcentrum. COVID-19-patiënten die te ziek waren om thuis te blijven, maar niet ziek genoeg om in een ziekenhuis te worden opgenomen en COVID-19-patiënten die ontslagen werden uit een ziekenhuis, maar omwille van hun thuissituatie daar niet voldoende verder konden herstellen, werden in het centrum opgenomen. Inwoners uit de de Eerstelijnszones BraViO, regio Grimbergen en Druivenstreek konden er terecht.

“SZC Van Helmont zag dit weekend de laatste patiënt vertrekken en na overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid en met akkoord van de burgemeesters  van de deelnemende gemeenten werd beslist de werking van het beddenhuis van SZC Van Helmont stop te zetten”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). “De ziekenhuizen in de regio kunnen de patiëntenstroom dankzij de dalende cijfers goed de baas. Het is een heel goed teken dat we hier vandaag een punt kunnen zetten achter de opvang van COVID19-patiënten. Dit betekent dat de coronacrisis meer en meer onder controle geraakt en dat onze gezondheidssector in staat is om de noden op te vangen. Het gebouw van het schakelzorgcentrum zelf wordt nu ontmanteld, maar de vraag-aanbodcoördinatietaak van het Schakelzorgcentrum blijft wel verder lopen. Die taak bestaat eruit dat residentiële voorzieningen actief bevraagd worden over hun noden in deze coronacrisis en in contact gebracht worden met het aanbod aan helpende handen."