Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie Vlaams-Brabant: “Geen PFOS-vervuiling op PIVO-site in Asse”

Provincie Vlaams-Brabant: “Geen PFOS-vervuiling op PIVO-site in Asse”

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft alle brandweerzones gevraagd of en tot wanneer ze fluorhoudend schuim met PFOS gebruikt hebben om branden te blussen of te oefenen op eigen terreinen. Op die manier moet mogelijke bodemvervuiling in kaart gebracht worden. Over de PIVO-site in Asse is de provincie duidelijk. “De provinciale brandweerschool maakt er geen gebruik van blusschuim met PFOS, dus de kans is zeer klein dat er vervuiling wordt vastgesteld”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Op vraag van de Vlaamse overheid is Vlaams-Brabant maandag gestart met het in kaart brengen van mogelijke PFOS-vervuiling door brandweeractiviteiten. Het gebruik van fluorhoudend blusschuim kan namelijk leiden tot bodemvervuiling. “Op de provinciale brandweerschool op de PIVO-site in Asse volgen we de geldende milieuvergunning. Daardoor wordt er sinds 2011 geen PFOS-houdend blusschuim meer gebruikt”, zegt gedeputeerde voor het PIVO Tom Dehaene. “De blusoefeningen worden uitgevoerd op een speciaal aangelegde betonnen brandplaat. Hierdoor is de kans klein dat er vervuiling in de omgeving door onze brandweerschool wordt vastgesteld.”

In het verleden werden op de site ook al testen uitgevoerd. In het grondstaal naast de brandplaat is er toen geen PFOS aangetroffen. In één staal van het afvalwater werd wel  een beperkte concentratie PFOS aangetroffen. Er is het vermoeden dat het om een historische vervuiling gaat door oude blusmiddelen of vroegere militaire activiteiten. Provinciegouverneur Jan Spooren wil ook weten waar zich de afgelopen jaren grote branden hebben voorgedaan. Onder meer een grote industriebrand bij BioChim in Vilvoorde en Machelen in 1993 komt in beeld, net als een zware bedrijfsbrand in 1999 in Buizingen. Toen brandde de volledige wafelfabriek van Suzy uit.

Vlaams-Brabant zegt dat het preventieve maatregelen zal nemen als uit de inventarisatie blijkt dat het risico op PFOS-vervuiling in een bepaalde site groot is. “Dat kan gaan van een verbod om kinderen op het terrein te laten spelen of het consumeren van eieren in de onmiddellijke omgeving. Afhankelijk van de onderzoeken kunnen eventueel nog strengere maatregelen volgen", benadrukt provinciegouverneur Jan Spooren.