Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sporen van bewoning uit Romeinse periode gevonden op site waar verkaveling komt

Sporen van bewoning uit Romeinse periode gevonden op site waar verkaveling komt

Scherven, kleurschakeringen in de ondergrond, kleine resten, twee crematiegraven, een Romeinse waterkuil of poel, paalkuilen, en nog meer: er is duidelijk heel lang geleden menselijke activiteit geweest op de braakliggende terreinen aan de Bosch rechtover café Op ’t Hoeksken. Die worden verkaveld door het OCMW en de Kerkfabriek. Het gaat om zeven bouwkavels die weldra openbaar worden verkocht.

Er is meer bekend over het resultaat van het archeologisch onderzoek dat vooraf gaat aan de realisatie van een verkaveling van gronden van het OCMW en de Kerkfabriek. “Het Vlaams Erfgoedcentrum vond in mei al sporen die mogelijk interessant waren voor verder onderzoek,"  zegt OCMW-voorzitter Armand Hermans (LB Wemmel). “Het ging toen om scherven, kleurschakeringen in de ondergrond en kleine resten die gevonden zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek.” 

Daarop gingen de archeologen verder zoeken en hun vondst is toch verrassend. “Er werden twee crematiegraven, een Romeinse waterkuil of poel en een grote kuil van 3,8 meter diep  aangetroffen,” legt de voorzitter uit. “Verder werden er een aantal losse kuilen en paalkuilen gevonden. De archeologen maakten foto’s en namen stalen voor verder onderzoek via het Vlaams Erfgoedcentrum. Het terrein zelf werd vrijgegeven en de verdere procedure voor de openbare verkoop wordt opgestart.”  

Nieuwbouwwoningen
Op het terrein van 3.805 m² zijn zeven bouwkavels gelegen. “Het OCMW en de Kerkfabriek hebben een vergunning aangevraagd om het terrein te verkavelen in zeven nieuwe loten voor nieuwbouwwoningen”, gaat Hermans verder. “De zeven bouwkavels zullen openbaar worden verkocht. De opbrengst wordt verdeeld tussen het OCMW en de Kerkfabriek. Het OCMW zal de opbrengst gebruiken voor de investering in de nieuwe sociale campus en de Residentie.” 

Rassel
In Wemmel zijn in de jaren ’50 van vorige eeuw aan de huidige Rassel tussen huisnummers 3 en 11 ook al fundamenten van een Romeinse villa, een waterput, voetboeien, een ijzeren ring, een houten emmer en drie geraamtes uit de Romeinse periode teruggevonden. De huidige site aan de Bosch waar de Romeinse restanten zijn teruggevonden, is ongeveer twee kilometer verderop gelegen.