Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GOOIK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GOOIK

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de CD&V-meerderheid in Gooik op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

De CD&V-meerderheid in Gooik zet de komende jaren naar eigen zeggen in op de landelijkheid en de duurzaamheid van de gemeente. “Daarom beslist de gemeente de volgende 6 jaar 18 miljoen euro te investeren, waarvan 7 miljoen euro inkomsten uit subsidies en verkoop. Dat is een heel ambitieus programma want het gaat om 10,8 miljoen euro meer investeringen dan de vorige legislatuur, jaarlijks goed voor 1,8 miljoen euro meer investeringen”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Voor Gooik wordt het masterplan verder uitgewerkt, in Strijland wordt de sportinfrastructuur nog verbeterd. Oetingen begint in het centrum met de nieuwe school en tekent voor het kunstonderwijs het ambitieuze STEAM-project uit en Leerbeek realiseert de vernieuwde kerk en het Kwadebeek-project.”

De centen

Maar om al die ambities waar te maken en tegelijk de oplopende werkingskosten voor de gemeente de baas te kunnen, verhoogt het gemeentebestuur wel de onroerende voorheffing. “Met de aanpassing van de onroerende voorheffing bevinden we ons met 895 euro nog steeds op de derde-laagste plaats in de regio”, verdedigt burgemeester Doomst zich. “Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. Gooik blijft dus een belastingvriendelijke gemeente.”

N-VA: “Alweer loze beloften”

“Het meerjarenplan van Gooik is een voortzetting van de oude politiek”, klinkt het bij Steve Dehandschutter van oppositiepartij N-VA. “Er gaan miljoenen naar Paddenbroek en de ruilverkaveling, terwijl de muziekacademie al 40 jaar verwaarloosd wordt. Bovendien stijgen de belastingen. Wij zijn wel blij te merken dat er geld wordt uitgetrokken voor het bouwen van een nieuwe school in Oetingen en voor een sociaal beleid.” N-VA stelt zich wel de vraag hoeveel van die plannen effectief zullen worden uitgevoerd. “Tijdens de vorige legislatuur heeft het Gooikse bestuur amper 25% van de beloofde investeringen uitgevoerd. We vrezen dat ook deze meerjarenplanning een document is vol loze beloften.”