Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LENNIK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LENNIK

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van LB, CD&V en Groen in Lennik op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

27 miljoen euro investeringen

Het gemeentebestuur van Lennik investeert de komende jaren een flinke som geld inhet verbeteren van de sportinfrastructuur. “De sporthal Jo Baetens krijgt een nieuwe sportvloer en nieuwe mobiele tribunes", vertelt burgemeester Irina De Knop (LB). "Op die site krijgen de jeugdverenigingen ook een nieuwe ontmoetingsplaats. En er komt een speelbos achter de sporthal.” Naast het gewone onderhoud van wegen, voorziet Lennik ook de heraanleg van de Schapenstraat en de aanleg van een fietspad in de Van der Steenstraat. “Verder besteden we ook 400.000 euro aan energiebesparende maatregelen voor onze gemeentelijke gebouwen en nog eens 700.000 aan openbare led-verlichting”, aldus De Knop.

Het financiële plaatje

“We realiseren het meerjarenplan zonder belastingverhoging en met behoud van de logistieke en financiële ondersteuning voor onze verenigingen”, geeft De Knop nog mee. “Als we 100% van de plannen uitvoeren, zullen we 15 miljoen euro moeten lenen. In de praktijk zal dit bedrag weliswaar lager liggen, rekening houdend met de realisatiegraad.”

N-VA – LENNIK²: “Hopelijk wordt er dit keer wat meer uitgevoerd”

"Het meerjarenplan van de meerderheid is andermaal zeer ambitieus”, merkt Geert De Cuyper van oppositie N-VA-LENNIK2 op. “Maar we twijfelen er sterk of de voorziene acties en investeringen zullen worden gerealiseerd. Tijdens de vorige ambtstermijn is amper 20 procent van de plannen uitgevoerd. We zien ook 30 acties staan waarvoor geen enkele euro is ingeschreven.” De oppositie vindt ook dat zij zelf én de gemeentelijke adviesraden buitenspel zijn gezet. “Op geen enkel ogenblik werd de oppositie betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat geldt trouwens ook voor de 11 gemeentelijke adviesraden die samen ongeveer 200 leden tellen.”

Vlaams Belang: “Groen interesseert de Lennikenaar niet”

“Het meerjarenplan voor Lennik voorziet vooral in groen: nieuwe parken, bossen, het vergroenen van de dorpskernen en hernieuwbare energie. Veel zaken die de doorsnee Lennikenaar weinig of niet interesseren”, denkt Filip Rooselaers (Vlaams Belang). De oppositiepartij vindt ook dat er veel te weinig aandacht is voor het Vlaams beleid in de gemeente.