Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wemmel zet met jongerenopbouwwerker Younes in op jeugdwerking

Wemmel zet met jongerenopbouwwerker Younes in op jeugdwerking

De gemeente Wemmel investeert fors in haar jeugdwerking en nam daarom een nieuwe jongerenopbouwwerker in dienst. Hij moet de brug vormen tussen de gemeente en de jongeren. Wemmel kreeg hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid en kreeg samen met Dilbeek en Asse ook centen voor een samenwerkingsproject.

De nieuwe opbouwwerker in Wemmel heet Younes, is 52 jaar en heeft pakken ervaring in het jeugdwerk. De komende twee jaar werkt hij naast de jeugdconsulente van de gemeente en heeft hij als taak in de gemeente aanwezig te zijn op plaatsen waar tieners tijdens hun vrije tijd vertoeven. Hij zal ook mee instaan voor de organisatie en ondersteuning van een basisaanbod voor tieners en moet bij kwetsbare jongeren drempels weghalen om er aan deel te nemen.

Daarnaast is Younes ook de verbindingspersoon tussen de politie en de jongeren in Wemmel, Dilbeek en Asse. De drie gemeenten dienden samen een subsidieaanvraag in om iemand halftijds in dienst te kunnen nemen om in te zetten op de goeie verstandhouding tussen gemeenten en jongeren. “Het is uniek in Vlaanderen dat drie gemeenten samen hiervoor subsidies krijgen,” aldus burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Het bewijst dat de hogere overheid ook de noden van de Vlaamse Rand, in een stedelijke context rond de hoofdstad, erkent.”

RINGtv gaat vandaag op stap met Younes. Een verslag zie je in ons nieuws.