Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Weyts wil taaltest invoeren voor kleuters

Weyts wil taaltest invoeren voor kleuters

Voor kleuters die onvoldoende scoren op de uniforme taaltest Nederlands, moeten oplossingen op maat geboden worden zodat ze op gelijke voet met anderen aan de lagere school beginnen. Dat heeft Ben Weyts maandag gezegd tijdens een bezoek aan een kleuterklas in Vilvoorde. 

Dat kersvers minister van Onderwijs Weyts de Stedelijke Basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde uitkoos voor het eerste van een reeks scholen die hij deze week bezoekt is niet toevallig. "Het probleem van de taalachterstand en meer algemeen van de kansarmoede in de Vlaamse Rand is bijzonder acuut. Liefst 80 procent van de kinderen in deze school heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. En wie de lagere school aanvat met een taalachterstand heeft niet dezelfde kansen als andere leerlingen bij het verwerken van de leerstof en dreigt een steeds grotere leerachterstand op te lopen", aldus de minister.

Om de eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk te detecteren wil Weyts werk maken van een taalscreening voor alle 5- en 6-jarige kleuters. Wanneer de test zal ingevoerd worden is nog onduidelijk. De minister wil hiervoor de nodige tijd nemen om ervoor te zorgen dat deze voldoende wetenschappelijk onderbouwd zal zijn.

Voor leerlingen die onvoldoende scoren op de test wil de minister oplossingen op maat. "Het kan zijn dat een speciaal begeleidingstraject in de lagere school met bijvoorbeeld naschoolse begeleiding voldoende is om de taalachterstand weg te werken. Indien de score echter dermate slecht is, zal mogelijk een taalbadjaar tussen de kleuterklas en de lagere school meer aangewezen zijn", aldus Weyts.

Het idee van zo'n taalbad stuit op kritiek bij experts. Volgens hen werkt het contraproductief om taalzwakke leerlingen te scheiden van taalsterke. "Het is net door de interactie met die taalsterke leerlingen dat de kennis van de taalzwakke kinderen erop vooruitgaat", klinkt het bij de experts.