kampenhout_provincie.jpeg
© kampenhout_provincie.jpeg

Provincie ondersteunt gemeenten met cijfers: “Een basis voor het beleid de komende jaren”

vrij 26 jan

Kampenhout is een vrij groene en rijke gemeente, maar niet goedkoop om te wonen. Dat blijkt uit de omgevingsanalyse die de provincie Vlaams-Brabant heeft gemaakt. Alle gemeenten in onze regio mogen binnenkort zo’n analyse verwachten. “Het geeft een overzicht van de meest relevante cijfers over beleidsdomeinen die voor een lokaal bestuur belangrijk zijn”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer dan 20% van de oppervlakte van Kampenhout bestaat uit bos. En dus wonen veel inwoners in de nabijheid van groen. Dat maakt wonen er ook duur, een woning kost er gemiddeld 410.000 euro. Dat en veel meer andere cijfers over de gemeente kan je lezen in de omgevingsanalyse die de provincie gemaakt heeft. “We hebben voor elk van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een rapport omgevingsanalyse gemaakt dat de gemeentebesturen, maar ook alle inwoners, kunnen raadplegen. Zo'n rapport kan de basis zijn voor de nieuwe beleidsploeg in de volgende legislatuur”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Op die manier ondersteunen we de gemeenten bij het voeren van hun beleid.”

Meten is weten dus. Burgemeester Kris Learts mocht heel wat cijfermateriaal in ontvangst nemen. “Kampenhout is de dunst bevolkte gemeente in de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel”, zegt burgemeester Kris Leaerts. “Niet onlogisch als je weet dat de landbouw een grote open ruimte inneemt. Nadelig is dan wel dat door de beperking aan bouwpercelen en de centrale ligging de bouwgronden duur zijn. Een aandachtspunt zal steeds, en nu in meerder mate, de woonmogelijkheden voor onze eigen Kampenhoutse kinderen zijn.”

De omgevingsanalyse toont nog andere aandachtspunten. “Om te pendelen zijn onze inwoners vooral aangewezen op de auto. Er zijn bussen langsheen N26 en N22, maar de frequentie kan beter, zeker op de piekmomenten”, aldus Learts.