de_knop.jpg

Van onbestuurbaarheid is geen sprake, zegt De Knop

din 13 okt 2015

Lenniks burgemeester Irina De Knop reageert ontdaan op het vertrek van gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen uit de LVB-Open VLD-fractie. Op die manier is het huidige gemeentebestuur, een coalitie tussen LVB-Open VLD en CD&V, z'n meerderheid kwijt. De Knop wil nu met Van Vlaenderen rond de tafel zitten, van onbestuurbaarheid is volgens haar geen sprake. 

Gisteren kondigde gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen onverwacht aan haar partij LVB-Open VLD te verlaten om voortaan als onafhankelijke te zetelen. Van Vlaenderen is het naar eigen zeggen niet eens met de manier waarop de zaak 'Van Ginderdeuren' door het gemeentebestuur wordt aangepakt. Van Ginderdeuren is de schepen die z'n bevoegdheden verloor nadat hij beschuldigd werd van fraude. Daarnaast werd Van Vlaenderen naar eigen zeggen ook niet betrokken bij het beleid. De Knop ontkent. “Mevrouw Van Vlaenderen is uitgenodigd op elke fractie- en bestuursvergadering. Als ze een bepaalde mening heeft in dossiers, dan moet ze die daar te kennen geven. Ik heb die signalen nooit gehoord. Dit ontslag doet me dan ook vermoeden dat dit geen individueel initiatief is van mevrouw Van Vlaenderen. Zo ken ik haar niet. Ik vermoed dan ook heel sterk dat dit ontslag  gemanipuleerd is door derden”, aldus De Knop.

Hoe het nu verder moet in Lennik blijft koffiedik kijken. Nu Van Vlaenderen én Van Ginderdeuren elk een eigen koers varen, heeft het gemeentebestuur nog maar negen van de negentien zitjes in de gemeenteraad. Van onbestuurbaarheid is volgens De Knop absoluut geen sprake. “Gisteren hebben we wel degelijk beslissingen kunnen nemen. Dus ik ga ervan uit dat we dat in de toekomst kunnen blijven doen. Iedereen moet daarin z'n eigen verantwoordelijk blijven opnemen”, aldus De Knop.