Werken Wilderspark liggen al maanden stil door slechte weer

maa 1 jul

In Sint-Pieters-Leeuw liggen de werken aan het Wilderspark al sinds november zo goed als stil. Door het slechte weer is het terrein ontoegankelijk voor zwaar werkmateriaal en kan de aannemer geen werken uitvoeren. Toch zijn er hier en daar al een paar stappen gezet in de realisatie van het park.

De voorbereidende werken voor de bufferbekkens in het Wilderspark zijn afgerond en de nodige aanpassingen aan de oever van de Zuunbeek voltooid. Een deel van de bomen is ook geplant, sommige wel op een tijdelijke plaats. Nu moeten er nog graslanden, bermen, houten vegetaties en water-, moeras- en oeverplanten geplaatst worden.

De vlonderbrug en de stapstenen in het bekken zijn geïnstalleerd en het parkmeubilair is deels geleverd, maar kon omwille van de drassigheid nog niet geplaatst worden. De paden moeten nog worden aangelegd, maar zijn reeds uitgegraven.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hoopt dat de aannemer nog voor het bouwverlof de zware werken kan voortzetten. Die zouden acht weken duren. De funderingen voor de paden moeten worden aangebracht, net zoals boordstenen. Er moeten ook nog groenwerken gebeuren.

Het Wilderspark moet een groene en uitnodigende ruimte met speelelementen worden.