Don Bosco Buizingen mag van katholieke kerk geen parochie meer zijn

din 26 maa

De Don Boscokerk van Buizingen is wellicht de meest progressieve kerk van het land. Iedereen is er welkom achter het altaar, ook vrouwen. En dat is al een tijdje niet naar de zin van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Don Bosco Buizingen mag daarom geen parochie meer zijn.

De afgelopen maanden liepen er gesprekken tussen de parochie en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Die verliepen respectvol, maar uiteindelijk kon geen compromis gevonden worden. De meningen verschillen vooral op vlak van de rol van de priester bij o.a. eucharistievieringen, huwelijken en begrafenissen.

De parochie in Buizingen zal door de katholieke kerk daarom in de toekomst beschouwd worden als een aparte, zelfstandige geloofsgemeenschap. Wat de gevolgen zullen zijn op bijvoorbeeld financieel vlak, is niet duidelijk. Vast staat wel dat de parochie de kerk mag blijven gebruiken.

Reactie vicariaat

Onze redactie kreeg deze schriftelijke reacite van het vicariaat.

Na uitgebreid overleg tijdens verschillende ontmoetingen in het afgelopen anderhalf jaar heeft het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen (onderdeel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel), samen met de parochieploeg van Don Bosco Buizingen vastgesteld dat er grote verschillen blijven bestaan, voornamelijk in de visie op het vieren en voorgaan van de sacramenten.

Gezien de fundamentele aard van de uiteenlopende standpunten, heeft het aartsbisdom Mechelen-Brussel besloten dat Don Bosco Buizingen niet langer als parochie binnen de pastorale zone Halle zal blijven bestaan. De werking Don Bosco Buizingen kan voortaan functioneren als een zelfstandige geloofsgemeenschap of organisatie.

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en de ploeg van Don Bosco Buizingen gaan nu verder in gesprek over de praktische uitwerking van deze beslissing. We hopen dat dit toekomst geeft aan de werking van zowel de geloofsgemeenschap Don Bosco Buizingen als de pastorale zone Halle, en er mogelijk nieuwe kansen tot samenwerking kunnen ontstaan.

Om de komende gesprekken tussen het vicariaat en Don Bosco Buizingen in alle sereniteit te laten verlopen, zullen we pas verder communiceren over dit thema wanneer alle details over de nieuwe structuur samen zijn uitgewerkt.

Vicariale raad van het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen