Week van het Afvalteam: bedankt aan al wie ons afval verzamelt

maa 13 nov

Vandaag begint de Week van het Afvalteam. In tal van gemeenten is er extra aandacht voor de job van afvalophaler. Met de slogan ‘Wel actie, geen cinema’ rollen lokale besturen en de intercommunales de rode loper uit voor alle afvalophalers, parkwachters en netheidsmedewerkers.

 

Wist je dat een ophaler van restafval gemiddeld 1.000 zakken per dag optilt? Respect verdienen ze sowieso, alle mensen die instaan voor het ophalen en correct verwerken van afval. In heel Vlaanderen loopt daarom de Week van het Afvalteam. Intercommunales en lokale besturen vragen om alle afvalophalers een dankwoordje bezorgen, bijvoorbeeld door het inkleuren van een kleurplaat of door een bedankje voor het raam te hangen. Inspiratie daarvoor doe je hier op.