jaagpad.jpeg

Aanleg haag langs fietspad aan de Zenne in Zemst gestart

1 jaar geleden

In Zemst is de aanleg gestart van een meer dan twee kilometer lange haag tussen het jaagpad en de Zenne. De haag moet voorkomen dat fietsers nog in het water belanden. De voorbije maanden gebeurde dat drie keer, waarvan één keer met dodelijke afloop.

Eind januari verdronk de 25-jarige Imane nadat ze met haar fiets in de Zenne belandde. Bein deze maand vielen nog twee fietsers op dezelfde plek in het water. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters drong aan op maatregelen om de strook veiliger te maken. “De Vlaamse Waterweg zorgt zowel een schrikzone als een groenstructuur in de vorm van een haag of wilgenschutting. Zo wil de waterbeheerder een veilige, ecologische en esthetisch verantwoorde barrière creëren tussen de fietssnelweg en de Zenne. Dit gebeurt in afwachting van meer structurele maatregelen”, zegt Peeters. “Zo wordt onder meer bekeken of het doortrekken van de bestaande leuningen op de keermuren een oplossing bieden, dan wel of er een haalbaarheidsstudie over de verbreding van de fietssnelweg opgestart moet worden.”

De haag zal geplant worden vanaf de stuw in Eppegem tot de fietsersbrug in Zemst, op de linkeroever tussen jaagpad en taludplaten over een lengte van ongeveer 2,3 kilometer. De werken zullen een zestal weken duren.