politiesteunpunt2.jpg

Villa Rijckendael wordt tijdelijk steunpunt voor politie en gemeenschapswachten in Grimbergen

din 21 nov

In afwachting van de operationalisering van het politiesteunpunt in het gebouw aan het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever, wordt er in de Villa Rijckendael in de Grote Winkellaan een tijdelijk politiesteunpunt geopend. 

“De werken aan het toekomstig politiesteunpunt aan het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever nemen meer tijd in dan verhoopt”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Er is een waterproblematiek in de kelderverdieping, waardoor die niet meteen geschikt is voor lokalen. Daar zal dus ook niet Jeugdhuis De Duif komen, die heeft een tijdelijk onderkomen aan de Piereman.”

“De plannen zijn nu wat hertekend. Het politiesteunpunt komt in het pand aan het CC op het gelijkvloers. Dat moet ook nog worden ingericht. In de kelderverdieping zou dan een fietsenstalling komen. Maar het pand is nog niet klaar om in gebruik genomen te worden.” 

“Intussen kocht de gemeente wel recent de panden aan de Koningslosesteenweg op de site van 37 are voor 2,1 miljoen euro. Doordat het kinderdagverblijf naar daar verhuisde, kwam Villa Rijckendael vrij. Onze Strombeekse wijkinspecteurs zagen daarin een opportuniteit. Zij stelden voor om in Villa Rijckendael een tijdelijk en laagdrempeling contactpunt te maken.”

“We zijn daarop ingegaan”, vult korpschef Jurgen Braeckmans aan. “Er is de dringende vraag naar meer blauw op straat en aanspreekbaarheid. Samen met onze wijkinspecteurs zullen ook de gemeenschapswachten hun intrek nemen Villa Rijckendael. De fysieke aanwezigheid in het steunpunt, kan ervoor zorgen dat de directe interactie tussen de politie, gemeenschapswachten en buurtbewoners wordt vergemakkelijkt.” 

Snelle respons
“Het steunpunt biedt een snelle respons op lokale incidenten, cruciaal om de leefbaarheid te waarborgen. Door actief aanwezig te zijn in de buurt, kan de politie preventieve maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Samen met de gemeenschapswachten zullen onze wijkinspecteurs zich richten op het opbouwen van relaties met de buurtbewoners.”

“Het steunpunt is niet permanent bemand. Voor administratieve zaken, zoals het neerleggen van een klacht, kunnen inwoners enkel terecht op ons hoofcommissariaat aan de Vilvoordsesteenweg 191 in Grimbergen.”