water.jpeg
© water.jpeg

Rampenplan Vlaams-Brabant voor wateroverlast voorbij: "Waterbeheerders blijven situatie opvolgen"

maa 8 jan

De provinciale fase van het rampenplan in Vlaams-Brabant is voorbij. De waterpeilen in zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen zijn in de hele provincie gezakt tot onder de alarmdrempels. Bovendien wordt er geen neerslag meer voorspeld, waardoor de waterpeilen verder kunnen dalen. De waterbeheerders blijven de situatie opvolgen.

 

Gouverneur Jan Spooren geeft aan dat hij erg tevreden is met de manier waarop de lokale besturen met de wateroverlast zijn omgegaan: “Het werd snel duidelijk dat de gemeentebesturen goed weten hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. Zij traden meteen in overleg met de waterbeheerders en interventiediensten en gingen aan de slag om zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s,” klinkt het.

Naast de samenwerking met de lokale besturen verliep de samenwerking met de interventiediensten en de waterbeheerders vlot. “Alle nodige informatie werd in het provinciaal coördinatiecomité vlot uitgewisseld, waardoor de nodige beslissingen snel konden worden genomen en uitgevoerd,” aldus Spooren. “Ik ben trots op de professionaliteit van alle partners en de solidariteit die ik heb afgelopen dagen zag binnen Vlaams-Brabant.”