school_taalbeleid.jpg

Scholen in Vlaamse Rand krijgen 3 miljoen euro om Nederlands te promoten

maa 10 jan 2022

Scholen uit het secundair onderwijs in de Vlaamse Rand krijgen voor de eerste keer extra financiële steun om Nederlands te ondersteunen en te promoten bij de leerlingen en hun ouders. De Vlaamse overheid maakt daar 3 miljoen euro extra middelen voor vrij. “In Brussel krijgt het Nederlandstalig onderwijs al jaren extra financiële steun. Tot nu toe was er geen enkele euro extra voor de Vlaamse Rand. Daar brengen we nu verandering in", zegt minister Weyts.

In sommige gemeenten van de Rand heeft tot wel 75% van de schoolgaande jeugd een buitenlandse herkomst. Ongeveer de helft van alle leerlingen in de basisscholen van de Rand heeft een andere thuistaal. In het secundair onderwijs zijn er bovendien anderstalige zij-instromers die pas op latere leeftijd naar het Nederlandstalig onderwijs komen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert daarom de komende drie jaar 3 miljoen euro in de promotie van het Nederlands in het secundair onderwijs.

“Scholen kunnen met het geld onthaalgesprekken organiseren die gekoppeld worden aan taalpromotie of een taalcursus organiseren voor ouders”, zegt minister Weyts. “Ook extra lessen Nederlands tijdens of na de lesuren en bijscholingen voor leerkrachten zijn mogelijk. Deze investering versterkt de onderwijskwaliteit voor álle leerlingen. Tegelijk willen we ook het Vlaams karakter van de Rand opnieuw versterken.”

Vzw ‘De Rand’ voorziet een centraal ondersteuningsaanbod voor alle scholen in de Rand en werkt daarnaast nauw samen met een dertigtal scholen. Er zal ook goed worden samengewerkt met gemeentebesturen, die taalbeleid ondersteunen in de basisscholen en in sommige gevallen ook de scholen van het secundair onderwijs.